torsdag, juli 19, 2012

Efter Bulgarien - våldspiralen fortsätter, vem bryter den?

Efter Cypernincidenten började man ana att något nytt var på gång. Bulgarienbomben var svaret på en situation som i sig påminner om gamla dagar, men istället för storskaligt krig sker en krigföring där små enskilda nålstick blir resultatet. Iranska kärnfysiker, israeliska turister, teorierna lär flöda om vem.

Vad som det dock pekar på är den uppskruvade situation som befinner sig mellan Israel och Iran. För Israel är situationen i Mellanöstern minst sagt laddad, inte minst i kölvattnet av den arabiskan våren. Förändringarna i Egypten spelar roll, hotet från Hamas, påtryckningarna från regimen i Iran. Det finns de som drar i trådarna, frågan är vilka som är de verkliga aktörerna.

Det är vad bland annat terrorexperten Magnus Ranstorp pekar på. Hizbollah är idag en begränsad aktör i Sverige, till skillnad mot förut. Förutsättningen för överlevnad ligger i stöd från andra, i vissa fall Syrien men inte minst från Iran. Det är också det som situationerna i Bulgarien och på Cypern enligt Ranstorp pekar på.

Fyrtio år sen Münchenmassakern har situationen om den nu har förvärrats eller inte, så har den förändrats. Svarta September utförde sitt attentat, nu utförs attentaten av enskilda människor som brickor i ett nationellt politiskt spel. Huruvida detta är ett led i en ny form av krigföring, länder som använder enskilda individer för att begå lönnmord på sina fiender, det går att diskutera. Sannolikt kan det vara på det viset.

Vad som dock står klart är att oskyldiga israeliska civila har fallit offer. Likt München kommer inte vedergällningen bli någon av en örfil tillbaka. Ett storpolitiskt spel, likt Johan Westerholm hyser jag en fascination till en organisation som Mossad. man må ogilla dem, men de kan sitt jobb och de levererar resultat. I ett kommande svar från israeliskt håll, lär de vara en aktör i spelet. Det är bara frågan om vad som kommer härnäst, situationen med Israel och dess fiender har sedan länge varit en konflikt där ena handlingen leder till en mer uppskruvad handling som leder till än större aggression. Frågan är vem nu som vågar bryta spiralen.

Bloggar: Peter.
Media: AB, DN, DN, DN.