måndag, juli 02, 2012

Färden mot storstan från landsbygd

Hela Sverige måste leva. Ett brett parti söker stöd i breda kretsar för att utveckla både sitt parti och förtroende i nya frågor. Det som skapar tillväxt och välstånd i en del av landet behöver inte vara detsamma på en annan plats i landet. Skillnaden mellan storstans och landsbygdens förutsättningar är påtagliga.

Det är i denna aspekt som Miljöpartiets dilemma är påtaglig. Partiet som lockar breda grupper i storstan, faller tillbaka i de delar av landet där deras politik inte attraherar. Efter valet såg jag ett reportage, där en reporter befann sig ute i en glesbefolkad bygd där endast en person hade röstat på Miljöpartiet. Frågan om en hållbar tillväxt kombineras med hela Sveriges förmåga att leva. Det måste den helt enkelt göra.

Frågan är vad Miljöpartiet kan göra åt det. Vad Moderaterna och Alliansen kan göra är en förutsättning för att bygga förtroende i nya delar av landet. Frågan om kilometerskatter, ökade bensinskatter, slopat kilometeravdrag och avveckling av enskilda energislag som riskerar slå hårt mot näringar som är i starkt behov av energi, är relevanta för landsbygdens fortsatta överlevnad. Karin Svensson-Smiths uttalande om slopade reseavdrag ställer en del frågor, inte minst när hennes utspel tonas ner av en partikamrat som försöker öka sin betydelse gentemot vad deras miljöpolitiska talesperson vill tycka och tänka.

Frågan om landsbygdens förutsättningar är en vital fråga under Almedalsveckan och en minst lika viktig fråga i valrörelsen. Jordbrukets överlevnad, konkurrenssituationen mot länder som Danmark och Tyskland som konkurrerar på samma plan som Sverige, men där Sverige konkurrerar med högre ställda krav på djurhållning än övriga länder. Sverige ska självklart inte konkurrera med lägre ställda krav på djurhållning, men svenska lantbrukares förutsättningar kan stärkas, bl a genom att man vid offentliga upphandlingar av livsmedel ska kunna ställa högre krav på djurhållning.

När hela Sverige ska leva är det förstås viktigt att se att miljö och tillväxt kan kombineras, om man vill se till att hela landet ska leva. Således minskar förtroendet till Miljöpartiet utanför Stockholms innerstad, för det är där som politiken slår som hårdast. Med väljare i innerstan som åker kollektivt, köper second hand och skyr dubbdäck finns ett forum för dem. Men ett parti som vill vara brett, måste också forma olika agendor. En som ser till storstans hållbarhet och konkurrenskraft, men en agenda som ser till landsbygdens fortsatta överlevnad. De skilda förutsättningarna mellan stad och landsbygd är således påtagliga.

Bloggar: Mikael, Ola.