tisdag, juli 24, 2012

Fler aktörer behövs för välfärdens utveckling

För 20 år sen stred Handels för förbud mot söndagsöppet. Idag kämpar de mot att förbjuda privata aktörer som vill bidra till välfärdens innehåll. Alltid i strid mot verkligheten på något sätt. Just de privata företagen bidrar dagligen till att utveckla välfärdens innehåll. Ska de få göra vinst? Absolut. Men kan det också kombineras med tydliga kvalitetskrav och ökad valfrihet? Självklart.

I grunden hamnar diskussionen fel. Grunden i debatten bör mer fokusera på kvalitén i välfärden och vårdtagares möjlighet att påverka den genom patientinflytande och möjligheten att få göra egna val. Enligt en undersökning från Demoskop vill över 90 procent välja inom välfärden, 74 procent anser att fler aktörer är bra för utvecklandet av välfärdens innehåll, nästintill alla, 97 procent vill ha enhetliga nationella riktlinjer för äldrevården.

Ett moment som skapar stora problem och en allt för hög koncentration av enskilda aktörer är den utformning av Lage om Offentlig Upphandling. När upphandlingen koncentreras mot lägstapris får små aktörer svårt att konkurrera mot mer kapitalstarka aktörer. Grunden i Lagen om Valfrihet handlar om att makten flyttas från beslutsfattare och aktörer, till den som brukar vården. Det är också här som diskussionen måste fokuseras mot, hur vi fortsatt ökar kvalitén och möjliggör för fler aktörer att bidra till välfärden, med tydliga kvalitetskriterier och stor valfrihet för de som tar del av välfärdens innehåll. För brukarna vill ha det på det viset.

Det är i sig en diskussion som bör föras, även utanför den socialdemokratiska sfären. Men för partiet i sig är det en avgörande diskussion om partiets trovärdighet i välfärdsfrågan. Att fokusera mer på vinster än kvalitet och ökad valfrihet, leder i grunden debatten fel. Men självklart innebär hotet om vinstförbud fel. För de över 14 000 företag som dagligen bidrar till att öka kvalitén inom välfärden är detta en avgörande fråga. Att ifrågasätta vinster för de som agerar med att bidra till att utöka välfärdens innehåll är samma som att ifrågasätta de vinster som görs av de som också agerar inom välfärden, genom byggandet av sjukhus, tillverkande av mediciner etc.

Vinster leder till att välfärden förlorar är den vanliga tongången. Vägen till bra kvalitet går genom att främja tydligare kvalitetskriterier och ökad valfrihet, inte att ta ett sidospår och riskera framtiden för tusentals företag som vill bidra till att öka kvalitén inom välfärdens innehåll, för ett vinstförbud leder till just detta. Det är en debatt som kommer att röra upp många känslor inom ett parti. Om man väljer att bortse från de motangrepp som görs mot aktörer som Widar Andersson, enbart för att misskreditera hans person, kanske diskussionen inom socialdemokratin kan bli mer konstruktiv. Det behöver även debatten i sig.

Bloggar: Göran, Mikael.
Media: DS, DS, SvD.