torsdag, juli 19, 2012

Ingen idé att skrämmas om apoteken

Att återigen skrämmas för omfattande apoteksnedläggningar tycks åter vara melodin igen. Återigen återspeglas ovilja att vilja sätta in sig i situationen, att hellre spela på mediala rubriker och bidra till en skrämselpropaganda mot landsbygdsbor som sägs vara hotade av att inte ha något apotek att gå till. Faktum är att tillgängligheten har ökat, inte bara på ett ställe utan i varje enskilt län.

Läkemedel är inte vilka varor som helst. Anledningen till omreglering eller avmonopolisering om man vill kalla det, syftar inte till att skapa en oreglerad marknad för läkemedel som kan leda till både biverkningar och i värsta fall värre åkommor om de inte brukas på rätt sätt. Det är därför som en god och trygg läkemedelsförsörjningen.

Faktum är att Sverige inte föddes med apoteksmonopol. Fram tills några decennier sen var Sverige utan monopol på läkemedel. 2009 lämnade Sverige den inte särskilt smickrande klubben Nordkorea och Kuba, de enda länderna med ett apoteksmonopol. Anledningen var att monopolet hade misslyckats med tillgängligheten. Jämfört med Europa, med en tillgänglighet på 1 apotek på 4 000 invånare, hade Sverige gick det 1 apotek på 10 000 invånare. Idag är tillgängligheten högre.

Lägst täthet med har Blekinge med 1 apotek på 9 000 invånare. I Jämtland går det 5 262 invånare per apotek, det lägsta i Sverige. Öppettider är i snitt 10 timmar högre än förut. Lägg därtill ytterligare 6 000-7 000 försäljningsställen.

Problemet med receptbelagda mediciner är egentligen inget som skulle ske. 24-timmarsregeln gäller oavsett apoteksföreståndare, därför har ses nu problemet över varför detta inte efterlevs av alla aktörer. Högre tillgänglighet var ett skäl till varför omregleringen skedde.

Det är i debatten huruvida landsbygden ska få behålla sina apotek eller inte som det numera råder viss förvirring. Att som vissa vilja sprida skrämselpropaganda om att apotek nu kommer att läggas ner på löpande band, bara på grund av dålig lönsamhet är i sig inte ansvarsfullt.
Det går att säga att det inte är äpplen och bananer det handlar om. I Norge som exempel kom aktörerna överens om att inga apotek i glesbygden skulle läggas ner, oavsett lönsamhet. Att regeringen skulle titta på medan en eventuell nedläggning sker är fel. I fall en aktör inte känner för att vara kvar, betyder inte det att ska äventyra tillgänglighet. Att spinna på Apoteket Kronans varning och föra skrämselpropaganda är inte heller något som ger en levande landsbygd.

Media: AB, AB, SvD.