måndag, juli 16, 2012

Inget är så bra som duktiga lärare

Lärarförbundet går ut och varnar för en ankommande nationell lärarkris. Det är allvarliga ord, men självklart är det en fråga som är angelägen att fokusera på, inte bara för att vi skulle stå inför risken med tomma lektionssalar, för att det inte skulle finnas någon som kunde undervisa eleverna. Inget gör skolan bättre än deras egna lärare.

Det är just detta som vi minns bäst från våra år i skolan. De lärare som påverkade vår skolgång, i vissa fall negativt, men i de flesta fall positivt. Som Birgitta som var min klassföreståndare i mellanstadiet, som var en av mina stora förebilder under den tiden. Peter som i högstadiet sporrade mig i min jakt på samhällskunskap och allmänbildning, eller kemiläraren Bertil i gymnasiet, som kombinerade pedagogik och en stor dos humor.

Gång på gång återkommer jag till mina två favoritexempel i frågan om en bra skola och duktiga lärare, Nossebro och Sollentuna. Bara det att sätta befintlig pedagogisk forskning i främsta rummet, eller att fokusera på att lägga stora resurser på just lärare, skapa egna karriärvägar för deras egna lärare, skapar en miljö där lärare sporras att utveckla sig och bli bättre, där även bra lärare får möjligheten att vägleda nya lärare att utveckla sig.

Samtidigt är kommunernas ekonomi bättre än förut. 2010 låg det samlade överskottet på runt 19 miljarder kronor enligt Sveriges Kommuner och Landsting- SKL. Kommuner har ett stort ansvar kring hur de vill premiera läraryrket i sin egen kommun. I Sundbyberg valde man under årsskiftet med att gå ut med ytterligare ett sparbeting på skolan, vilket drabbade ytterligare 25 lärare. Trots allt aviseras en eventuell sänkning av kommunalskatten. Inte tråkigt att invånarna får behålla mer i plånboken, men konstigt då vi vet luckorna inom den kommunala skolan. Inte riktigt den prioritering som man väntar sig från socialdemokratiskt håll.

Vad kan kommuner göra för bättre lärare och en bättre skola? De kan flytta mer av självbestämmandet ut till skolan, att även kommunala skolor får känna större frihet över att kunna påverka sin verksamhet. Kommunerna kan lägga mer resurser för att premiera just lärarna. Om nu lärarna är förutsättningen för en bra skola är det just här som resursera kan fokuseras på. För alla kan vi vara överens om att lärarna är just den bästa förutsättningen för en bra skola och duktiga elever.