onsdag, juli 25, 2012

Löser de kommunala jobben biffen?

Kommunala anställningar är på tapeten. Sigtuna är en i raden av kommuner som väljer att anställa långtidsarbetslösa för att kvalificera dem för a-kassan. Kostnaderna för socialbidrag är en börda för kommunen, a-kassan för staten.  Frågan är bara hur dessa jobb löser utmaningarna långsiktigt.

Upprördheten är stor vid påpekandet om att det jublas över att man i kommuner väljer att föra människor mellan transfereringssystem, men mest av att a-kassan benämns vid ett bidrag. Dock behöver dessa anställningar mer utvärdering. Det finns också reformer som också kan göras nationellt och lokalt för att stärka framkomsten av nya jobb och stärka matchningen.

- Fler reformer för förbättrade transfereringssystem.
- Fler reformer för ökad företagsamhet och matchning
- Ökad dialog mellan kommun, skola och näringsliv

Att döma av Sigtunas fall torde inte det senare momentet vara något problem, inte minst när näringslivet har visat intresse, att döma av oppositionsrådet Olov Holsts åsikt. Dessutom ligger en av de största arbetsgivarna, Arlanda i samma kommun. Problemet är att man då väljer den enkla vägen. Det är frågan hur dessa anställningar löser den relevanta frågan, hur fler kommer långsiktigt i jobb.
Att sätta långtidsarbetslösa i kommunala jobb i syfte att kvalificera dem för a-kassa, löser inte hela biffen. Några av de ovanstående förslagen kan vara ett steg i rätt riktning.