torsdag, juli 12, 2012

Privata företag som agerar myndighetsutövande

Staten väljer att sälja delar ur Bilprovning till privata aktörer. Detta väcker förstås ont blod hos en del, inte minst när ett statligt ägt företag säljs till någon som har säte i ett annat land. Men vänta, vi vi lever i en globaliserad ekonomi.

Det som vidare upprör är det andra argumentet i motståndet mot försäljningen av Bilprovningen AB, är att det som Bilprovningen utför myndighetsutövande tjänster. En bil som beläggs med körförbud får nämligen inte framföras. En form av myndighetsbeslut som enligt herrarna Moberg och Johansson ska ligga under statlig kontroll. För det är oroväckande om myndighetsutövande läggs ut på privata aktörer.

En tanke seglade upp kring dessa postningar: Men vänta, finns det inga andra privata aktörer som agerar myndighetsutövande?

- Väktarbolag, myndighetsutövande med stöd av Polislagen. Exempel på bolag:
Falck Security
Securitas
G4S

- Radiotjänst, som med hjälp av Lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst, har rätt att kräva ut avgift av innehavare av en tv- eller radiomottagare.

- Försäkringsföretag som utfärdar fordonsförsäkringar. I ett fall där två förare har krockat med varandra, kan ansvarig på försäkringsbolaget fälla avgöradet huruvida någon av parterna har agerat klandervärt.

- SAMI, som med hjälp av Upphovsrättslagen, samlar in ersättning för musikers och artisters räkning.

Frågan till Moberg och Johansson; om det är oroväckande att myndighetsutövande läggs ut på privata aktörer, när kommer ovannämnda att föreslås förstatligande? För det är väl ändå på det viset att det myndighetsutövande som dessa företag utför, är förkastligt, om man nu ondgör sig över att Bilprovningen säljs.

Media: AB, Arbetarbladet, DN, FolketSvDSvDSVT.