lördag, juli 07, 2012

Saker Löfven bör prata om idag

Två nyheter, satsning på klimatinnovationer nämns av Stefan Löfven i och med dagens tal i Almedalen. Det är i och för sig många andra frågor som behöver besvaras.

Kilometerskatten på 4 miljarder
Där järnvägen tar slut ta lastbilarna vid. Att kraftigt beskatta åkerinäringen skulle bl a slå mot barnfamiljer, då deras mat skulle bli dyrare. Sverige är extremt beroende av transporter. Att beskatta dem är att slå undan benen för de som varje dag ser till att Sverige får exportinkomster. Hur främjas exporten av att man gör det dyrare att transportera inom landet? Kommer Socialdemokraterna ha kvar denna höjning i året budgetmotion?

Höjda arbetsgivaravgifter för företag
Vill man öka löneskatterna för företag som anställer unga får man välja, antingen sänkta löner eller färre jobb.  Företagarna själva anger 40 000 nya jobb, 70 procent i senaste Företagarpanelen anger att de har anställt. Varför högre anställningskostnader för företag, samt att höja restaurangmomsen skulle slå hårt mot bl a en näring som anställer många unga, en näring som redan nu lever på små marginaler. Varför ger ökade kostnader fler jobb?

Valfrihet i välfärden
Demoskop anger i en studie, att 9 av 10 vill välja både skola, sjukvård och äldreomsorg. Hela 97 procent vill välja äldreomsorg den dag då de känner behov av den. Löfven vill skjuta frågan om valfrihet på kommuner som kan styra över hur människor kommer ha möjlighet att välja eller inte. Varför inte blidka det stora stöd som finns för valfrihet, utan att skjuta ifrån frågan på andra?
Just valfriheten inom välfärden är en möjlighet för många kvinnor att göra karriär. 80 procent av företagen inom den del som blivit möjlig, tack vare LOV, har kvinnor som ägare eller VD. Varför är valfriheten mindre viktig i sektorer där kvinnor arbetar, men inte i övrigt?

Vad är annorlunda med Socialdemokraternas förslag?
Tidigare under veckan gick Socialdemokraterna ut med en rad andra punkter gällande hållbar utveckling och innovationer. För det mesta är det förslag som redan genomförs. Satsningen på utbildningskontrakt är också ett fall, där möjligheten redan finns att läsa upp betyg med förhöjt studiestöd. Vad är annorlunda?

Hur finansieras politiken?
Stefan Löfven slår in på samma spår med att prata om miljonsatsningarna, med dölja miljardsatsningarna. Satsningen på 25 miljoner per år, i exportstöd och 1 miljard i klimatinnovationer ska mötas med de förslag om att kraftiga höja skatter på företag, med över 20 miljarder på företagande, på transporter, på försämring av ROT och RUT.
När ska Löfven och Socialdemokraterna berättar om hur de finansierar förslagen? Är höstens budgetmotion en garant för att finansieringen kommer att nämnas?

Smekmånaden är över, det är dags att ge beskeden om de stora förslagen, inte bara de små.

Bloggar: Johan, Peter.
Media: AB, DN, DN, DN, SvD, SvD.