måndag, augusti 20, 2012

Aftonbladet anklagar regeringen för klimatförändringarna

Standard i en ledarartikel, skriven av Jonna Sima, tycks vara att hela tiden landa i att det är regeringens fel och att de inte gör tillräckligt. Det är en dyster bild av verkligheten som målas upp, man förväntar sig sedan vad som ska komma i konkreta idéer för att lösa dessa problem. Men för Jonna landar det nästintill alltid i att regeringen är dålig.

Idag är det tydligen regeringens fel för klimatförändringarna. "När regeringen Reinfeldt talar om klimatet handlar det ofta om att satsa på kärnkraft och motor­vägar" Jodåsåatt! Nu vill jag egentligen inte förvandlas till någon informatör/megafon för regeringens agenda. Men för Jonna Sima och även för alla andras del, finns det tillgänglig information. Bl a finns det en del information om regeringens klimatpolitik. Som målen inför 2020:
- att minst 50 procent av den svenska energin ska vara förnybar
- att utsläppen av växthusgaser i Sverige reducerats med 40 procent jämfört med år 1990
att energieffektiviteten ökas med 20 procent

Den svenska klimatpolitiken är också starkt integrerat med EU under de senaste åren. Klimatarbetet är inte bara en nationell angelägenhet. Därför sker arbetet nationellt som internationellt. Det finns även chans för alla, tom Jonna Sima att bidra med konstruktiva förslag, om inte ambitionen ligger i att bara klandra regeringen slentrianmässigt.