tisdag, augusti 21, 2012

Är det konstigt att elever väljer efter intresse?

Flertalet går nu ut och alarmerar om att intresset för de gymnasiala yrkesprogrammen minskar kraftigt. Det finns i sig flertalet olika förklaringar. Elever väljer i grunden efter sitt eget intresse snarare än efter samhällsnytta. Omformningen av yrkesprogrammen var också en viktig aspekt, inte minst med risken för utslagning av de som inte hade orken att läsa den allt högre andelen av teoretiska programmen.

Det är förstås viktigt att fortsatt utveckla yrkesprogrammen. Den förlängning som skedde med de gamla yrkesprogrammen, tydde inte enligt IFAU på en ökad övergång till högskola, dock en ökad sannolikhet till avhopp hos elever med låga betyg och en bakgrund från bl a ickeakademiska hem.

Trots allt är det faktum att att på 7 av 12 yrkesprogram, går det att läsa in grundläggande högskolebehörighet. Möjligheten till att läsa in högskolebehörighet frivilligt är ingen stängd dörr för elever, snarare en underlättnad för de som inte vill läsa in de kurser som krävs. Det märks också i en del program. Bl a byggprogrammet är ett program som trots allt ökar i antalet sökande.
Vad kan man då ha för förklaringar till det minskade intresset för yrkresprogrammen på gymnasien?:

- Minskande elevkullar. I Stockholms län har elevkullen minskat med ca 38 procent mellan 2010-2011.

- Högre behörighetskrav.

- Stort intresse för i synnerhet teknikprogrammet. Bland annat kan elever från höstterminen 2011, söka till en ettårig gymnasieingenjörsutbildning.

Dock finns det självklart behov av förbättringar. Det är därför som en avisering av en översyn av vårdprogrammen är välkommet. Dock finns det uppenbara behov av att öka attraktiviteten inom vårdyrkena. Fler karriärvägar, större inflytande över verksamheten som exempel. En annan aspekt som Maria Hagbom tog upp för ett tag sen, var behovet att förstå syftet med vårdyrket. För sjuksköterskor handlar yrket också om relationer till andra människor. Äldre lägger inte bara vikt vid god omsorg, utan också vikt på att de kan känna tillförlitlighet till den som utför omvårdnaden.

Detta är förstås ett inslag som också kan bli verklighet inom vårdutbildningarna, för att förstå vikten av relationskunskap. Att även stärka arbetsmarknadskopplingen, bygga broar både under och efter gymnasietiden. Men att att unga har fått dörren stängd till möjligheten att komma in på högskolan, den verkligheten stämmer inte riktigt.

Bloggar: PeterRoger.