lördag, augusti 25, 2012

Borg övertrumfar ekonomerna?

Har Borg knäckt den keynisianska koden? För vilken ekonom med Keynes samhällsmodell som förebild, var Anders Borgs återhållsamhet under förra årets budget något som de säkerligen hade önskat mycket mer av. Nu, inför 2013 är läget ett annat. Borg vågar satsa, mer än vad andra rekommenderade. Hoppas de som krävde fler satsningar blir något mer nöjda.

23 miljarder är mer än de 15 miljarder som Konjunkturinstitutet har rekommenderat. Dock är det intressant att Anders Borg nu ser möjligheten till fler satsningar de kommande åren. Jag har tidigare inte varit den högljudde kritikern av Borgs ekonomiska politik. I tider av ekonomisk oro, har Sveriges hanterande av sina finanser skapat andrum, när andra brottas med underskott och stigande statsskulder, går Sverige i motsatt riktning, minskar sin skuld och har utrymme för investeringar.

Sen kan man fråga sig om det är rätt tid. För de med Keynes i främsta rummet, hade säkert viljat se betydande satsningar redan långt innan Borg igår på Harpsund lättade på locket på spargrisen. Det är lätt att få för sig att både spargrisen ska tömmas och kreditkortet ska nyttjas, bara för att sparandet är högt och skulderna låga. Men Sverige står inför långsiktiga utmaningar. Några av de satsningar som görs inom infrastruktur, samt inom forskning och innovation lägger fram färdriktningen inför kommande år, även efter den analkande budgeten

Spekulationerna är nu höga om vad som kommer utifrån förhandlingarna på Harpsund. Ett antagande som går att göra är att Göran Hägglunds hjärtefråga om sänkt pensionärsskatt lär få dröja inför nästkommande budget. Dock spekuleras det i andra satsningar. Utbyggnad av yrkeshögskolan, satsningar på lärlingsutbildning är en välkommen satsning om de blir realitet. Satsningar på investeringsavdrag ploppar upp, den omtalade bolagsskattesänkningen blir av.

Anders Borgs är inte bara en fingervisning om vilka satsningar som lär komma i budgeten för 2012, det är också en pekpinne för övriga att förhålla sig till. Intrycket från Magdalena Anderssons (S) sida är att det ryms en del förvåning kring Borgs utspel, att det mer är anpassat till mandatperiod än till konjunktur. Först är det ont om idéer och snålt med satsningar,  andra stunder är det för sent och kanske för dyrt. Det blir intressant hur Stefan Löfven hanterar detta inför morgondagens tal. Säkerligen ändrade Borgs tämligen ökande optimism förutsättningarna. Borg har kanske övertrumfat ekonomerna detta år, vem vågar övertrumfa Borg.