onsdag, augusti 22, 2012

Det handlar om gemensamma idéer, ingen gemensam ideologi

De senaste dagarnas diskussion kring behovet av gemensamt idéprogram för Alliansen fram till valet, har i vissa fall fått vissa att spekulera i att situationen är värre än vanligt inom Alliansen. Det är förstås konstigt att olika viljor skulle tolkas som en större splittring, det ska ses i ljuset av ett annat samarbete där partierna inte ens tycks prata med varandra längre. Det är dock sant, Alliansen är ingen ideologi, men en idé om hur fyra partier gemensamt kan ta ansvar.

I grunden förstår jag Göran Hägglunds inställning. Det är ingen god idé för en partiledare som precis överlevt en förtroendekris inom sitt eget parti, blivit utmanad om partiledarposten, att denne nu bara skulle lägga sig helt platt efter andras önskemål. Idén om att utveckla Alliansen ska handla om hur samarbetet kan fördjupas och breddas, inte om hur en gemensam ideologi skulle kunna beskriva samarbetet.

Är gemensamma idéer tecken på en gemensam ideologi? Nej, grunden till samarbetet var att fyra partier insåg vikten av samarbete och att gemensamt kunna ta ansvar. I det samarbetet finns finns förstås utrymme för att utöver hur man kommer överens i olika sakfrågor, forma gemensamma tankar för hur man vill ta ansvar tillsammans. Samarbetet i sig har varit en möjlighet för alla partier att tydligare komma ut i olika frågor, trots sin storlek. Det är dock en insikt som bör tas tillvara, att ingen heller kan ta samarbetet för givet.

Inför Fredrik Reinfeldts tal i lördags uttryckte jag tre punkter där Alliansen bör ta fart för att kunna forma Alliansen 2.0 på allvar. Alla partier ska ha utrymme att utveckla sig själva, men samtidigt kunna vara med och ta gemensamt ansvar inom samarbetet, större fokus på att bredda Alliansen lokalt och regionalt, samt att insikten om att varje enskilt parti måste förstå insikten av att ta ansvar över sitt eget utvecklings- och förnyelsearbete.

I det fortsatta arbetet att utveckla Allianssamarbetet, har jag svårt att se hur något parti, som Kristdemokraterna skulle ställa sig utanför ett arbete som fokuserar mer än att bara komma överens i olika sakfrågor. Dock är det ingen avsikt att något parti ska överge sin ideologi för en gemensam alliansideologi, men väl idéer om hur Alliansen fortsatt ska ta ansvar tillsammans, där alla inser värdet av samarbetet, men även har förmåga att ta ansvar för sin egen utveckling.