söndag, augusti 19, 2012

Det här med jobbskatteavdrag

Noterar att partikollegorna Lars Beckman och Fredrik Schulte nu föreslår ett utökat jobbskatteavdrag för unga. Ett utökat jobbskatteavdrag finns redan för de som väljer att fortsätta jobba efter 65 år, en åtgärd som varit bidragande till sysselsättningen bland äldre.

Moderata Ungdomsförbundet har flera gånger föreslagit ett utökat grundavdrag, för att unga ska få behålla mer av sin pengar. Nu är det förstås på det viset att det i regel uttrycks kritik mot att människor får behålla ännu mer av sina hårt förvärvade pengar. Den andra aspekten är påståendena om att effekterna av sänkta inkomstskatter är obefintliga. Låt oss kolla:

- Rapport under april 2009 om jobbskatteavdragets positiva effekter på sysselsättningen (Lennart Flood, Roger Wahlberg och Peter Ericson)
Rapport från Ekonomiska avdelningen vid Finansdepartementet, mars 2009, om jobbskatteavdragets positiva effekter på sysselsättningen. (Hans Sacklén)
Rapport från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle - SNS, om jobbskatteavdragets positiva effekter på sysselsättningen. (Lennart Flood 2010)
- IMF rekommenderade under 2011 att Sverige borde fortsätta med ytterligare ett steg i jobbskatteavdraget för att stärka arbetsmarknadens funktionssätt.
Studie från Konjunkturinstitutet (Konj)  om att jobbskatteavdraget ökar arbetsutbudet. (Juni 2011)

 - Ny rapport från Konj om att jobbskatteavdrag 1-4 ökade hushållens disponibla inkomster och bland annat låg bakom den kraftiga uppgången i arbetskraftsdeltagandet. (September 2010)"

När vi ändå är där kring kritiken kring att Alliansen vill låta människor behålla mer av sina egna pengar, kan vi ändå flika in detta klipp, ett anförande av Johnny Munkhammar som tragiskt nog gick bort i veckan. Få har den förmågan som han besatt, när det kommer till att beskriva hur pengars värde skapas. För staten har som sagt inga egna pengar.