torsdag, augusti 16, 2012

Enklare och billigare att bygga - Några förslag

Som många andra var en av uppgifterna när jag studerade, att hitta en bostad på min studieort. Tack vare Gävles goda bostadssituation, fanns där en bostadsgaranti. En dryg vecka efter ansökan hade skickats in stod jag där med etta med kök på behagligt avstånd från campusområdet.

Oförmågan att agera för en sundare bostadspolitik präglar både nationella och lokala politiker. Vissa hyser en ohämmad vilja att peka på regeringen för sitt "otillräckliga" arbete. Men det är heller inte hela bilden. Under 2011 var 57 procent av alla markanvisningar i Stockholms Stad ämnade åt hyresrätter. Under 2012 har staden som mål att markanvisa ytterligare 5 000 bostäder och 4 400 nya studentbostäder under mandatperioden.

Dock finns det fortsatta låsningar för ännu fler bostäder. Subventionspolitiken har misslyckats och enskilda åtgärder för att kunna hyra ut redan befintliga bostäder är inte hela lösningen. Därför finns förslag på en rad åtgärder som kan underlätta byggandet av fler bostäder

- Enklare byggregler och normer.

- Billigare och enklare att bygga studentbostäder. Avskaffa fastighetsskatt på studentbostäder och sänk byggmomsen.

- Öka möjligheten att kunna hyra ut en del av sin bostad till exempelvis en studiekamrat.

- Reformera överklagandeprocessen för att minska förseningen av byggprojekt.

- Kommuner bör bli mer aktiva att anvisa mark till byggbolag för möjligheten att kunna bygga fler bostäder.

För decennier sen byggdes bostäder i snabb takt för att tillgodose den ökade efterfrågan. Frågan är om dagens regler hade gjort det möjligt. Det är dock dags att göra något åt lagar, normer och kostnader. Därför bör de låsningar som finns inom bostadspolitiken överges, för att bostadsbyggande kan ta fart. Politiker måste lämna gamla hjulspår och tänka nytt.