måndag, augusti 06, 2012

Fler möjligheter nu inom yrkesutbildningarna

Noterar att min gode vän Roger Haddad har replikerat Karin Wanngårds artikel. Wanngård hade i sig missat att elevunderlaget i länet har minskat med nästan 40 procent. I sig finns det moment som kan förbättras inom specifika yrkesutbildningar, inte minst för yrken där mänsklig kontakt är vardagen i yrket.

Roger Haddad blir anklagad för att ljuga i sin replik, om att Socialdemokraterna inte skapade möjligheter för gymnasieungdomar att läsa in betyg till högskolan på komvux. Jag har svårt att finna grund för detta, för är det detta som Haddad påstår? Genom att läsa stycket kan man göra en annan tolkning:
"tvärtom är det nya upplägget att eleven genom aktiva val under gymnasietiden kan läsa in en grundläggande högskolebehörighet, alternativt i efterhand inom vuxenutbildningen. Denna möjlighet har Folkpartiet och alliansregeringen infört och fanns inte under S-regeringen."
Vad menar Roger Haddad egentligen? Jo, från och med nu tvingas inte elever att läsa in högskoleförberedande kurser på gymnasier. Detta block är nu frivilligt och kan kompletteras med yrkesutbildning. Det är upp till skolan att skräddarsy elevers studiesituation där praktiska och teoretisk kurser kan kombineras på ett effektivt sätt, för den som vill ha denna lösning. Denna möjlighet fanns inte innan.

Om eleven sen vill läsa på Komvux har denne möjligheten, likt tidigare att göra detta. Det finns således två val, nu eller senare. Faktum är snarare att samma person som anklagar Haddad för att ljuga, i princip gör det själv:
" Med det extrasteg som nu regeringen har infört, att man måste läsa på komvux först, kommer många att dra sig för att göra detta."
Så är det således inte. Elever på yrkesprogram kan nu fritt välja om de vill läsa högskoleförberedande kurser nu eller senare, utan att tvingas till det under gymnasietiden. Faktum är att risken för utslagning för de som inte orkar med högskoleförberedande kurser, nu slipper detta tvång. Det är således bättre om man slutar svartmåla elevers möjligheter. I sig minskar elevunderlaget drastiskt, men attraktiviteten kan ökas om de relevanta yrkena upplevs som mer statusfulla av de som har dessa yrken.

Yrkesprogrammen är till främst för de som vill studera och har intresse, inte för att de är kuggar i ett socialdemokratiskt samhällsbygge.