torsdag, augusti 23, 2012

För vissa är överskottet en förutsättning för överlevnad

Ylva Johansson bemöter Stefan Löfvens om hans ställningstagande om vinster i välfärden. Socialdemokraterna är likt Vänsterpartiet inne i en spiral av debatt kring vinsters existens i välfärden, framför den om hur välfärdens innehåll blir mer kvalitativ och hur ansvariga politiker kan stärka kvalitetskraven framför en nästan ensidig fokusering på vinster. En diskussion som visat sig innehålla en rad osanningar.

Just vinster i välfärden är en het fråga. Det är dock viktigt att påpeka en sak, all utdelning är vinst, men all vinst är inte utdelning. Det förklarar lite till varför den inställning som exempelvis Vänsterpartiet har i frågan är rent ideologisk och inte grundat i fakta som stämmer överens med verkligheten.

Vinst för de flesta företag är det överskott som gör det möjligt att kunna utveckla verksamheten, göra återinvesteringar för att öka kvalitén i verksamheten. Även offentliga verksamheter gör överskott, skillnad är att överskott i privata välfärdsverksamheter är en förutsättning för återinvestering och utvecklande av verksamheten i dessa företag.

I den debatten har Ylva Johansson inte fel att det inte går att förbjuda vinster i välfärden. Men det skulle vara en ren björntjänst för många de 45 000 företag. De åtta miljarder som Vänsterpartiet hänvisar till är det överskott som dessa företag genererar tillsammans, inte bara några få riskkapitalbolag och den summa som blir slutlig vinst är mycket lägre än dessa åtta miljarder. Det som snarare behöver diskuteras är således en tydligare kravprofil och tydlig prissättning på välfärdsverksamheterna. Det är på det sättet som välfärdsverksamheter kan utvecklas.