tisdag, augusti 14, 2012

Han som ville reformera, bedriva verklig förändring och uppnå fantastiska resultat

Bild: Scanpix
Under 2007 gavs boken "The guide to reform: How policymakers can pursue real change, achieve great results and win re-election" ut. Boken i sig är en beskrivning om hur verkliga reformer kan genomdrivas för att skapa långsiktig tillväxt, hur politiska besltusfattare kan åstadkomma riktig förändring för att skapa långsiktig framgång och förtjäna väljarnas förtroende.

Boken är i sig ett kännetecken för han som skrev den. Johnny Munkhammar hade en given idé om hur välstånd skapas och hur människor kan växa av egen kraft, vad som skapar värde och hur detta värde kan tas tillvara på bästa sätt. Johnny Munkhammar visste också själv hur han skapade mervärde av sitt eget liv. Gedigna insatser för bland annat Svenskt Näringsliv och den liberala tankesmedjan Timbro kröntes 2010 när Johnny kom in i Riksdagen för Moderaterna.

Det som gjorde Johnny Munkhammar så inspirerande låg i grunden att han inte direkt var en partipolitiker, utan en idépolitiker som jag noterar att även andra beskriver honom som. Det är en sporre för ett parti som vill vara i ständig förändring, forma nya idéer för hur Sverige kan reformeras för att skapa långsiktig tillväxt, välstånd och välfärd. Johnny förstod vikten av att ständig reformering, därför förstod han också vikten av att utveckla även de Nya Moderaterna.

För den som har lyssnat till Johnny Munkhhammar, framstår det för de flesta den förmåga som Johnny besatt i att beskriva sina idéer och ståndpunkter. Exempelvis de anförande om skatternas funktion i samhället, hur de skapas, vilka som skapar värde och vikten av ekonomisk frihet. Oavsett vilka idéer man har eller vilka åsikter man drivs av, går det att konstatera att Johnny hade en unik förmåga att på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklara hur hans bild av samhället såg ut.

Den 13 augusti 2012 orkade inte längre kroppen av att hantera den sjukdom som tog hårt på Johnny. Alldeles för tidigt gick Johnny ur tiden, ständigt arbetande för de idéer som han trodde på. Sjukdomen tärde på honom, men han fortsatte oförtrutet att arbeta in i det sista. Så sent som för fyra dagar sedan hade han en debattartikel tillsammans med Finansminister Anders Borg i de nationella medierna. Så sent som för fyra dagar sen uttryckte han glädje över att hans engagemang gav avtryck och att folk visade glädje över att han kunde vara delaktig i debatten trots omständigheterna. Det var det sista digitala avtrycket som han gjorde.

Därför är Johnny Munkhammar saknad, för det engagemang som han visade och för de insatser som han gjorde för samhällsdebatten.