torsdag, augusti 02, 2012

Omdbudskapitalisterna och radhusproletärerna

Kapitalet skapade proletariatet. I Sverige blev proletariet eller arbetarrörelsen en maktfaktor i början av 1930-talet och höll den nästintill ohotat fram till 2006. Det var bara en sak att sedan dess har ett nytt proletariat skapats, de så kallade radhusproletärerna, medan staten har blivit de nya kapitalisterna. Boken med liknande namn som bloggrubriken beskriver den utveckling som Sverige har gått igenom under de senaste decennierna.

Sverige står ut som ett av de länder i världen med minst inkomstskillnader. Dock speglas detta inte i de skillnader som finns i hushållens förmögenheter. Faktum är att förmögenhetsskillnaderna är högre än inkomstskillnaderna, den senare som hade bör ha haft som mål att även utjämna förmögenhetsskillnaderna.

På vissa håll görs liknelsen om en "skenande" ojämliket. Det är dock lägligt att påminna om att det är stor skillnad mellan nettoförmögenhet och inkomst. Det är ett faktum att Sverige har under många år haft stora förmögenhetsskillnader, detta har inget samband med nuvarande regeringsinnehav, utan är en långtgående historia där socialdemokratin har premierat de få, men missgynnat de många från att bygga upp sin egen förmögenhet.

En av åtgärderna efter regeringsskiftet 2006 vara att avskaffa förmögenhetsskatten. Man kan tro att syftet med skatten var att komma åt de allra rikaste i syftet att omfördela de ekonomiska tillgångarna. Faktum är dock att många av allra rikaste nästintill undkom skatt, pga risken för att dessa skulle flytta både själva och sitt kapital, ut från Sverige. De som dock inte undkom var de som exempelvis satt på högt värderade fastigheter, förmögenhet uppbundet i fastigheter men inte i kapital.

Det är således den okunskap som speglas på vissa håll, att förmögenhetsskillnaderna skulle ha något med inkomstskillnaderna att göra. Faktum är att inkomstskillnaderna i Sverige är bland de lägsta i världen. De som vill hävda annat, exempelvis socialdemokrater kan påminnas om att 1998-2002 ökade inkomstsskillnaderna med 17 procent och mellan 2002-2006 ökade de med 11 procent (Källa: Vårbudgetpropositionen). Dock har detta inget med förmögenhetskillnaderna att göra, för de har sedan länge varit höga. Något som rekommenderar en läsning av boken "Radhusproletärer och ombudskapitalister".

Bloggar: Fredrik.