lördag, augusti 18, 2012

Så bör Alliansen 2.0 ta fart

Med åtta år av nära samarbete och sex år av regeringsinnehav bör samarbetet ta nytt avstamp. Goda idéer är värda att utvecklas. När ett samarbete ifrågasätts och upplevs som avstannat, för att fokus ligger för mycket på att förvalta och inte att förnya, ökar kravet på utveckling och nya tag. Jag var positiv till Annie Lööfs förhoppningar i Almedalen. Att nu Fredrik Reinfeldt öppnar för ett nytt möte, är säkerligen förutsättningen för att Alliansen 2.0 ska ta fart.

På ett sätt har våren varit oerhört omvälvande, inte minst för Allianspartiernas del. Politiska förändringar i oppositionen, en väntad och en mindre oväntad har lett till opinionsförskjutningar och ett nytt styrkeförhållande i svensk inrikespolitik. Jonas Sjöstedts partiledarskap har i sig inte gett mycket resultat. Framgången för socialdemokratin ligger i att de nu med Stefan Löfven framstår som mer seriösa och återhållsamma än under det ledarskap som Håkan Juholt bjöd på.

Dock kommer en höst där många oavsett förutsättningar kommer få bekänna färg. I takt med det politiska förändringarbetet, kommer partierna att ständigt krävas på svar hur de vidare vill föra Sverige framåt. Beskeden som ska komma på en partikongress är i sig viktiga, men höstens budgetförhandlingar kommer att säga en del om den riktning som exempelvis Stefan Löfven i sitt partiledarskap vill driva.

För Alliansens del handlar det om hur samarbetet ska utvecklas och att både Alliansen och dess partier framstår som samhällskritiska och förändringsvilliga. Åtta år av samarbete motsvarar två hela mandatperioder. Med sex års regeringsinnehav är det läge för bokslut och avstamp inför ytterligare fyra år nya år efter valet 2014. Generella reformer som minskat trösklarna in på arbetsmarknaden, ökade drivkrafter för jobb genom sänkta inkomstskatter, stärkt rättsväsende, en skola som för tillfället genomgår ett stort reformarbete, nytt betygssystem, stärka insatser för att stärka läraryrkets status.

För det fortsatta arbetet krävs att man också ser de strukturella problemen som fortsatt existerar. Unga och utrikes födda som står utanför arbetsmarknaden i högre grad, skolan som allt mer behöver bli en möjligheternas skola, där elever oavsett föräldrarnas bakgrund som idag spelar en allt för stor roll, ska få möjligheten att växa. Den senare aspekten är i sig komplex. Skolan utvecklas genom nationella reformer, men skolan är i sig ett kommunalt ansvar. Det behöver även spegla Alliansens utvecklingsarbete, även på lokal nivå.

I arbetet med Alliansens fortsatta utveckling staplar Fredrik Reinfeldt upp fyra punkter för detta ändamål. Till det vill jag lägga till tre punkter som beskriver mycket hur det fortsatta samarbetet ska utvecklas.

- De svaga länkarna måste stärkas. Inget parti kan åka snålskjuts på allianssamarbetet. Varje enskilt parti måste inom ramen för allianssamarbetet hitta sitt eget utvecklingsarbete för att stärka förtroendet hos väljarna.

- Det lokala och regionala perspektivet måste utvecklas. Alliansen bröt en trend och genomförde ett paradigmskifte i svensk politik när man 2006, bröt decennier av oavbrutet socialdemokratiskt regeringsinnehav. Nu måste även allianssamarbetet stärkas i kommuner och landsting. Det fortsatta samarbetet bör se mer även till denna aspekt. Människor vill se att allianssamarbetet fördjupas, men det behöver även breddas.

- Allianssamarbetet ska signalera fyra partiers vilja att gemensamt ta ansvar, men även se till att varje enskilt parti har utrymme och vågar ta initiativ för att utveckla sig själva och samarbetet i dess helhet.

Varför denna vilja till att utveckla, fördjupa och bredda Alliansen? Det handlar främst om att allianssamarbetet var det som gjorde att socialdemokratin förlorade makten. Jag är rätt säker på att en av Socialdemokraternas ambitioner kommer vara att försöka skapa splittring inom allianslägret. Den andra aspekten handlar om det parlamentariska läget.

Socialdemokraterna är det enda parti som lever kvar i tron att man ensamt kan ta ansvar. Socialdemokratin har inte varit i majoritetsställning sedan valet 1968. Att ta ansvar idag handlar mer om att kunna göra det tillsammans med andra. De andra får själva finna lösningar för hur man gemensamt ska kunna ta ansvar, för Alliansens del handlar det nu om att ta nytt avstamp. Att nu mötet i Maramö nu tycks bli av är en signal om att fördjupandet och förnyandet av Alliansen nu tar fart är välkommet, för det är det som samarbetet nu behöver.

Bloggar: Lasse.
Media: AB, AB.