söndag, september 30, 2012

Folk bryr sig om kvalitet - Varför inte förbud mot underskott?

Ingen vill ju ha en taskig vård eller omsorg. Att ha känslan av att den vård/omsorg som en patient tar del av, är av högsta kvalitet är i sig det minst vad vi kan kräva. Dock tycks det låta att bara vi går på de vinster som sägs göras inom välfärdssektorn, så blir det bra. Är det verkligen så?

Vinst är på bekostnad av god kvalitet brukar vissa påstå. Då går det även att påstå att underskott är ett bevis på bristande effektivitet och kvalitet, för att de resurser som ställs till välfärdens förfogande inte hanteras på det mest effektivaste sättet. Socialstyrelsen uppdrogs att kolla hur det egentligen står till med privat kontra offentlig äldreomsorg. Utfallet var att det inte råder några kvalitetsskillnader mellan dessa former.

LO:s senaste undersökning ger lite intrycket av "som man frågar får man svar". Ett företag oavsett näring blir långsiktigt livskraftig om de också investerar i sig själva. En av mina vänner, som har ett förflutet inom IT-branschen, blev varse om när ledningen vill prioritera utdelning framför investeringar i verksamheten. Det är en fingervisning om att även i andra branscher finns stort stöd för att vinster i hög grad ska återinvesteras för att företaget i sig ska växa sig starkt långsiktigt. Företag som ger sig in på välfärdsområdet, blir sannolikt inte livskraftiga om de prioriterar vinst framför kvalitetsinvesteringar i egna verksamheten. Exempelvis har de största skolföretagen under de senaste åtta åren investerat runt 2,4 mdr kronor, utdelningen har under perioden varit 30 mkr.

Att förbjuda vinst helt och hållet inom välfärden blir lite svårt. Sen å andra sidan tycks det också råda viss osäkerhet om vad som egentligen är överskott i en verksamhet och vad som är ren vinst. Inte minst i Vänsterpartiets retorik har man slirat på argumentationen, genom att missleda människor hur stora vinsterna egentligen är. Men det tydligaste är i undersökningen från LO är att människor vill det som sker. Där är också vinst en motivering för företag att kunna utveckla verksamheten än mer, göra den än mer effektiv för att tillgodose mottagarens behov. I vissa fall kunder, inom välfärdens område patienter. Ett företag använder överskott för att bygga upp buffertar, satsa på kompetensutveckling av personal, för att ha råd med fler investeringar i verksamheten. Vinst är rent sagt en ersättning till den som satsat eget kapital.

Trots det finns det problem, men det bör nog läggas mer fokus på vad som orsakar ineffektivitet. Politiker planerar och beställer, vilket lämnar litet utrymme för medarbetare att utveckla verksamheten, med nya effektivare arbetsmetoder och kunna erbjuda bättre vård till medborgarna. Bristande beställar- och upphandlingskompetens skapar också ineffektivitetsproblem inom välfärden. Valfriheten begränsas till de som upphandlas av de styrande politikerna. Därför behövs mer av brukarvalsystem och kvalitetsstyrning inom välfärdens område.

Även TCO-ordföranden Eva Nordmark sågar idén om vinstförbud. Dock ger hon bra inspel på åtgärder för att stärka kvalitén.
- Kvalitetsackreditering för att säkerställa hög kvalitet i all form av skattefinansierad välfärd, privat som offentliga.
- Öppna jämförelser, främja ökad transparens för att både vårdmottagare och ansvariga politiker kan jämföra resultat och kvalitet mellan aktörer.
- Friheten hos vårdmottagare såväl som medarbetare att kunna ifrågasätta bristande kvalitet inom all form av välfärd.

Vanvård sker ju på grunden av att det råder bristande kvalitet, inte på grund av att någon gör en vinst. Men att företag drar in på kvalitén för att göra vinst skadar dem rent långsiktigt. Detta gäller även företag i vilken näring som helst som vill bli livskraftiga på lång sikt. Då kan man fokusera mer på att säkerställa hög kvalitet inom välfärden, framför att driva opinion grundat främst på ideologiska ställningstaganden än att fokusera på hur välfärdens innehåll och kvalitet kan förbättras. Därför kommer privata företag behövas inom välfärden och vinst är inte bara ett sätt att berika dem själva, den är ett instrument för att också kunna utveckla verksamheten. Varför inte ett förbud mot underskott?

Media: AB, AB, SvD.