måndag, september 24, 2012

Inte läge med konkreta för(s)lag?

Nationalencyklopedin om benämningen affärsplan:
"affärsplan, beskrivning av ett företag och vad det planerar att göra för att förverkliga sin affärsidé. Affärsplanen är ofta långsiktig och kan innehålla företagets mål, verksamhet, utrustning, marknadsföring, framtidsbedömning, ekonomiska kalkyler, kapitalbehov, styrelse, erfarenheter, leverantörer, risker och möjligheter. Den underlättar för företaget vid kontakter med t.ex. banker och myndigheter."

Var och en får avgöra om Socialdemokraternas affärsplan uppfyller de mest rimliga kriterierna för en affärsplan.

"Höj Sveriges kompetens till världsledande nivå.
Skapa jobb i växande och kunskapsintensiva företag.
Stäng rekryteringsgapet på arbetsmarknaden.
Sätt innovation i centrum.
Inse att allas framgång är Sveriges framgång."

Så ser satsningen ut. Affärsplanen för Sverige ska göra att Socialdemokraterna ska återta initiativet i debatten. Omvärldsanalysen är i sig korrekt. Sverige är ett exoprtberoende land. Nya tillväxtzoner växer fram, den ekonomiska uppgången utanför EU märks av på flera håll. I synnerhet BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och China) är länder svensk export kan göra stora avtryck. Gott väl, den svenska handelsbalansen mot exempelvis EU-länderna har varit negativ under flera år. Det betyder att export till andra regioner utanför EU har betydelse för Sverige och svenska företag.

Det är dock en fråga jag ställer mig, förslagen? Det som förvånar mig är att man kritiserar återkommande utspel från regeringens sida. Väljare får en inblick i de enskilda förslagen som den politiska helheten i form av budgeten som släpptes i torsdags. När Socialdemokraterna släpper en affärsplan, är det just en plan. Några konkreta förslag får vi vänta på.

Det är därför som det finns tillfälle att invända mot något i Socialdemokraternas affärsplan.

"Regeringen skär ned på gymnasieskolan, minskar antalet högskoleplatser och inför en ettårig gymnasieskola som sannolikt utbildar 16-åringar rakt ut i arbetslöshet."
Jag har tidigare kritiserat förslaget om ettårig gymnasieutbildning. Forskning visar att högre krav på alla elever, i synnerhet på elever från studieovana familjer leder till bättre resultat hos främst dessa elever. Dessutom har vi märkt av att intresset, i synnerhet för det tekniska programmet, med möjligheten till en ettårigt gymnasieingenjörsutbildning, har varit stort.

Dock är det en sak, antalet högskoleplatser är högre nu än tidigare (Bara att kolla Högskoleverket), regeringen valde att skjuta till pengar till kommunerna för gymnasieskolan nästa år. Sen till ungdomspaketet, 8,1 miljarder i satsningar, med fokus på yrkesvux, lärlingsvux, yrkeshögskola och satsningar på nystartsjobb. Kopplingen mellan skola och arbetsliv har och är ett område med behov av förbättringar. Och om någon socialdemokrat tvivlar på satsningarna, är det bara att inse att anslagen till vuxenutbildningar är högre nu än tidigare.

Så Löfven/Andersson/Jämtin, vi har sett planer tidigare, vi har hört om storslagna satsningar och om vikten av forskning, innovation och jobbtillväxt. Det är detta som socialdemokrater försöker hävda är deras plan och att regeringen bara härmar. Men Stefan Löfven har varit partiledare i snart nio månader, regeringen har pratat infrastruktur, forskning och innovationer långt innan dess. De årliga anslagen till infrastrukturen har ökat från ca 28 miljarder till ca 45 miljarder, satsningarna är nu fullt ut finansierade och luftslotten är rivna. Forskningspropositionen 2008 var en historiskt stor satsning och årets satsning kommer bli än högre. Dessutom läggs nu större fokus på de strukturella problemen på arbetsmarknaden, förslaget om en förvärvsstimulans i försörjningsstödet är en välkommen satsning.

Det är där jag väntar på konkreta förslagen, det går inte bara att prata politik, det ska också levereras politik.

Bloggat om affärsplanen:
 FredrikPeterJohanMFF-PeterJonasAnna-KarinAnybodyMaryMariaMikaelNorah.