fredag, september 28, 2012

Sjukförsäkringssatsning och smusslande av miljardsatsningarna

"Sjukförsäkringen har tillåtits bli en parkeringsplats för problem den inte är avsedd för." Kritiken mot den då befintliga sjukförsäkringen går att inte att ta miste på med denna mening. Utredningen av Anna Hedborg (S), som kom på den nytillträdda alliansregeringens bord tydliggjorde problem där i princip vad som helst kunde bevilja sjukfrånvaro. Trots att både utredningen och LO stödjer tanken på en bortre tidsgräns, väljer Socialdemokraterna att nu smussla igenom förändringarna.

Det går inte att påstå att man försöker dölja miljardsatsningarna, i form av stora höjningar av bidrags- och ersättningssystemen. Det är dock inte fallet att Socialdemokraterna slår på stora trumman över ett förslag som innebar höjda ersättningar för människor som inte jobbar, uppluckrande av ett system, viljan att återgå till ett system där människor tillåts gå sjukskrivna hur länge som helst, med mindre fokus att få dem tillbaka till arbetsmarknaden.

Vad har då hänt? Ett av Europas friskaste länder hade en av Europas högsta sjukskrivningstal. Nu är de nere på normal EU-nivå igen, mycket till grund av att människor som överhuvudtaget inte borde finnas i systemet, nu finns i åtgärder för att återgå till arbetsmarknaden. Vissa har återgått, andra befinner sig i en fas där återgången ska kunna hanteras på ett bra sätt. Av de 14 200 personer som lämnade sjukförsäkringen för två och ett halvt år sen, befinner sig drygt hälften i arbete eller arbetslivsintroducerade åtgärder (Socialstyrelsen). En del har återgått till sjukförsäkringen, vilket också är syftet med systemet.

Socialdemokraterna väljer nu att slopa den bortre tidsgränsen helt och hållet. Trots både erfarenheterna från Anna Hedborgs (S) utredning och medhållet från LO:s sida, att en bortre tidsgräns behövs, föreslås nu ett borttagande. Varför är detta fel? Hela tanken med den bortre tidsgränsen, med avstämningspunkter fram till dess, är att ställa frågan huruvida människor ska fortsatt vara sjukskrivna eller om de kan ställas till arbetsmarknadens förfogande.

De flaskhalsar som har uppdagats, människor som fallit mellan stolarna har sig ställt frågor om sjukförsäkringen. Trots påståenden är det viktigt att påpeka att människor som inte kan arbeta, ska finnas inom sjukförsäkringen (Läs bl a Sjukförsäkringsbalken § 27 24 a). Det är därför som sjukförsäkringen är en reform som ständigt måste underhållas, för att göras än mer effektiv och rättssäker.

Vad är då förslaget från S-håll? Höjda tak, 80 procents ersättning och borttagande av den bortre tidsgränsen. Intilliggande graf från en av Rädda Barnens barnfattigdomsrapporter, visar på utvecklingen efter 2002, då taken i olika ersättningssystem höjdes kraftigt och hur det påverkade inkomstfattigdomen i Sverige. Dessutom är det ett faktum, som Socialförsäkringsministern påpekar, att de flesta omfattas av en kombination av offentliga ersättningar och tilläggsförsäkringar. Kollar man Jan Ericsons (M) RUT-rapport om arbetslöshetsförsäkringar från i somras, visar den på att de flesta omfattas av inkomstförsäkringar som ger dem 80 procents ersättning vid arbetslöshet.

Det är förändringar som Socialdemokraterna nu försöker smussla igenom. Man slår på stort om miljonsatsningarna, men tonar ner effektivt de miljardsatsningar som innebär höjda bidrags- och ersättningshöjningar för att människor inte ska jobba. Stefan Löfvens affärsplan om mer jobb och utbildning handlar också stora satsningar för att människor inte ska jobba.

Bloggat: DHEMariaMartin.
Media: AB, ABDNDNExpSvD.