onsdag, oktober 31, 2012

Bidrag inte häftigt det är ett nödvändigt ont

Redan vid citatet "Aj då! du är dessvärre inte berättigad till bostadsbidrag!" höjer man på ögonbrynen. Försäkringskassan har likt andra myndigheter ett tydligt ansvar, att ge medborgarna tydlig information om de är i behov av samhällens skyddsnät. Det handlar dock inte om att rekrytera nya bidragstagare som är huvuduppdraget.

Det mest förekommande inslaget är reklamfilmen där en tjej har tröttnat på att bo i ett kollektiv och funderar på att ska ett eget boende. Inställningen är då att det är bostadsbidrag som hon behöver. Men det ger en ganska skev bild av unga som om de automatiskt skulle vara bidragsberoende så fort de flyttar hemifrån.

För bidrag, oavsett om det är försörjningsstöd eller bostadsbidrag finns det villkor för att bli berättigad dessa. I fråga om bostadsbidrag har Försäkringskassan lanserat sidan raknautbostadsbidrag.se. Att Försäkringskassan förtydligar sin information är inte det negativa, det är just inställningen mot unga, att det hela blir som en uppmaning även till dem som klarat sig undan bidrag då de redan har stabila inkomster från exempelvis arbete, att de uppmuntras till att söka bidrag.


Dessutom dök ett annat häpnadsväckande budskap upp i etern. Det är knappast på det viset att bidrag bör uppmuntra unga till att sitta hemma och spela dataspel istället för att ta ett jobb eller för den delen börja studera. Då kan man börja fundera hur inställningen till unga och bidrag egentligen är hos Försäkringskassan, eller om reklambyrån bara har gått lite utanför ramarna.

För egen del blev bostadsbidraget ett litet komplement till när studiestödet inte räckte till. Det var inget som jag egentligen eftersträvade, när jag väl tog ett eget arbete missade jag att redovisa detta till kassan. I och med detta blev jag återbetalningsskyldig. Det är också något som Försäkringskassan bör vara tydliga med till unga. För bidrag är inget häftigt och att unga inte berättigas till bidrag är inte negativt. Det är bara bra om unga lyckas skapa sig en egen inkomst genom eget arbete, utan att behöva bli beroende av Försäkringskassan eller socialtjänst. För bidrag är inte något attraktivt, det är ett nödvändigt ont för de som är mest beroende av att få det. Där har Försäkringskassan missat sitt ansvar.

tisdag, oktober 30, 2012

Hellre bra järnväg än höghastighetståg

Noterar Socialdemokraternas förslag om höghastighetståg. I sig finns det inget motstånd mot höghastighetståg, problemet för Sveriges del är en rad orsaker som också visat sig på annat håll. Just nu görs stora satsningar på infrastruktur, nybyggnad och underhåll. I den senaste infrastrukturpropositionen avsätts 86 Mdr till exempelvis järnvägsunderhåll under perioden 2014-2025. Dessutom lyfts satsningarna på Ostlänken och Göteborg-Borås fram.

De stora nackdelarna:

Befolkningsunderlaget: Anledningen till att höghastighetsbanor från exempelvis städer som Paris och London, är att de enskilt har fler invånare än hela Sverige. Dessutom pekar rapporten från Expertgruppen för miljöstudier på att just denna faktor som är avgörande för att höghastighetsbanorna mellan Madrid-Barcelona respektive Madrid-Sevilla visar på röda siffror.

Beräknade intäkter kontra rörliga investeringskostnader: I det scenario som är mest optimistiskt krävs det 5,3 miljoner resor första året. Jämfört med att det inledningsvis genereras mindre än 2 miljoner resan enligt bedömningar.

Miljövinster: Små och kostsamma utsläppsminskningar (Nilsson och Pyddoke, EMS 2009:3). Enligt utredarna i ovannämnda rapport handlar det om upp till 40 gånger mer än i det billigaste alternativet.

När Jante gjorde sig påmind i klassrumen

Lärarna är oundvikligen den mest vitala resursen för att skapa en så bra framtid som möjligt för skolans elever. När resurser erbjuds för att stärka lärare i deras undervisning är det bara att vara positiv. Eller inte, inte om det handlar om människor som ska hjälpa till lärare att stärka sina undervisningsmetoder, för där isolerar Metta Fjelkner den svenska skolan.

Striden står om så kallade superlärare. En extra handledning för lärare i skolor där resultaten behöver höjas. Resurser kan komma på två sätt, genom finansiella tillskott, eller genom personliga resurser. I skolor där det rent strukturellt är stor utslagning av elever, är det något helt annat än finansiella resurser som är lösningen.

Det är skolor där resultaten är låga och där utmaningarna är stora. Där erbjuds nu en extra resurs, där specialpedagoger går in och stöttar upp lärarna, inte hands on i deras direkta undervisning, utan som en handledning för hur lärarna kan utforma sin undervisning, ge relevant feedback kring vad som kan förbättras.

Vad är då rädslan?  Rädslan för att superlärarna ska trampa in i klassrummen och anmärka på allting som sker där inne. Lärarnas auktoritet skulle undergrävas. Detta är dock oförståeligt. Genom att ha en annan lärare inne i klassrummet, skapas en situation där det går att reflektera över lärarens arbete i klassummen, få feedback för hur läraren bättre ska leda undervisningen i klassen. Många lärare upplever det som positivt att ha en lärare i klassrummet.

Det är svårt att se att någon yrkesgrupp skulle vara färdiglärd. Ständig kompetensutveckling är viktigt, inte mist inom läraryrket. Här erbjuds kompetensutveckling i den egna arbetsmiljön. Det finns ett ansvar att hålla koll på de skolor som i ett negativt hänseende sticker ut rent resultatmässigt. Därför finns superlärarna. Hur man nu kan tacka nej till detta extra stöd som erbjuds. Just kritiken från Metta Fjelkner visar på hur hon vill isolera skolan och lärarkåren från både handledning och samhället i sig.

Bloggar: Maria.

måndag, oktober 29, 2012

Tala om jobben men tala om vad (s)om görs

Jobben kommer att avgöra valet 2014, ekonomin likaså. Förtroendet i dessa två viktiga frågor kommer vara avgörande. Trots en betydande kris har Sverige stått ut i många avseenden, en budget i balans, betydande överskott och minskad statsskuld. Dessutom har satsning på fler i jobb varit huvudprioriteringen.

Sysselsättningen har ökat, sysselsättningsgraden har ökat den med. Statens skatteintäkter är högre än 2006, trots skattesänkningar på 100 mdr kronor. Samtidigt rullas en rad åtgärder ut i senaste budgetförslaget. Stärkta drivkrafter för små och stora företag, genom sänkt bolagsskatt och investeraravdrag. Till det fortsatt ökade satsningar på infrastruktur, forskning och innovation, ett ungdomspaket på 8,1 mdr, med utökande av studieplatser, satsningar på nystartsjobb, lärlingsjobb m.m.

Det vissa personer missar är att Stefan Löfven måste berätta en annan sak, hur en skattechock på 30 mdr kronor stärker jobben och Sveriges konkurrenskraft.

Media: AB, SvD.

söndag, oktober 28, 2012

Restaurangmomsen - världens snabbast utvärderade reform

Två dagar tog det, sen var sänkningen av restaurangmomsen utvärderad av TV4-nyheterna. Det får vara något av ett rekord för en av någon regering genomförd reform.

"Företagen sänker inte sina priser" brukar vara den vanligast förekommande kritiken. Det som är värt att påminna sig om är de prishöjningar som inte behövde göras, till följd av ökade livsmedelspriser, löneökningar.

Men främst handlar det om ett andrum för många företag som inte nämns i kritiken, inte minst i den granskning som Expressen gjorde, av tre stora hamburgerföretag. Man undrar när de kan bry sig om icke snabbmatsförsäljande företag i Stockholms innerstad. Sänkningen är ett andrum för många företag i en näring  med en lönsamhet så låg som 0,6 procent.

Att utvärdera reformen redan nu, på det genom att bara fokusera på de stora aktörerna inom näringen är inte bara populistiskt, det är också desperat. Under året har jag tagit del av berättelser av människor som annars inte når ut i mediebruset. Deras besked är tydligt, slopa den sänkta momsen på mat och vi stänger igen.

Det är något som min vän Mats kämpade för i åratal, för bättre villkor. De som är mot måste ändock svara på två frågor:
Vilken annan branch köper in en råvara för en momssats för att sedan sälja den med dubbel momssats?
Om nej, hur kan du då kalla detta för ett branchstöd?
Jag hade hoppats att vissa hade kunnat bry sig om dessa, inte använda de stora restaurangföretagarna som slagträ, ett populistiskt slagträ som kommer slå mot tusentals jobb runtom i landet.

Om Korsnäs skulle varsla sina 800 anställda skulle det bli en del liv. Jag får intrycket av att reaktionerna inte kommer bli likadana när små krögare runtom i landet tvingas bomma igen en efter en.

torsdag, oktober 25, 2012

Grattis H.K.H. Prinsessan Madeliene


Det är med stor glädje som beskedet om förlovningen mellan H.K.H. Prinsessan Madeleine och Chris O'Neill tas emot. Stort grattis till förlovningen och med förhoppning om all lycka och välgång!

onsdag, oktober 24, 2012

Förnyelsen fortsätter - syna alternativen

När utmaningen att vinna ett andra raka val, kommer helt enkelt den mycket större utmaningen, att vinna ett tredje. Ju längre man är i regeringsposition, desto svårare blir det. Förmågan att ständigt var tydlig med samhällsutmaningar, tydligt peka ut de utmaningar som även väljarna ser är receptet för framgång.

Samtal i människors vardag är grunden till att forma en politisk plattform som ska möta väljarna i valet. 900 000 samtal är målet. Direkta samtal och webpaneler ska forma en politisk plattform, möta nya väljare som traditionellt sett inte brukar rösta på Moderaterna. Det var det som lade grunden för valseger 2006. För att locka nya väljare måste även politiken breddas.

Trots allt står det klart att jobben kommer att vara den viktigaste frågan. De åtgärder som har gjorts har gjort att det har gjort billigare att anställa, folk har fått mer i plånboken. Den senaste budgeten möter upp de utmaningar som finns i en orolig tid. Satsningar på företag, infrastruktur, forskning och innovation.

Det är dock viktigt att peka på problem som är rent strukturella. Frågor som de sociala skyddsnätens utformning är av högsta vikt. Exempelvis är förändringar i försörjningsstödet, i form av jobbstimulans för att det ska löna sig mer att gå från försörjningsstöd till eget arbete viktigt. Dessutom har även en princip om att unga som bor hemma ska kunna tjäna upp till 44 000 kr utan att familjens eventuella försörjningsstöd påverkas. Förslag har även lanserats om att lyfta hela det taket. Frågor om unga och utrikes födda är de strukturellt stora utmaningarna i jobbfrågan.

I tider när regeringen helt naturligt granskas hårdare än de eventuella alternativ som kan tänkas utmana i valet, är det också viktigt att också vara uppmärksam på vad som också är alternativen. Det är noterbart att vissa inte tycker om att Moderaterna väljer att synliggöra de alternativ som finns inom svensk politik, inte minst när vissa undviker att prata om det som är bärande i deras politik och granskningen ligger någon annanstans. Jag klagar inte på att regeringspartierna granskas hårdare, bara det att vissa kunde vara lite mer öppna med va de egentligen vill.

Min vän Mats åker runt i Sverige och möter företagare, främst inom restaurangnäringen. De är oroade för vad som ska ske om en annan politik skulle få råda, med högre kostnader att anställa unga, om sänkningen av restaurangmomsen skulle tas bort. I en näring med en marginal så låg som 0,6 procent är detta scenario rena dödsstöten för många. Att möta företagare i deras vardag är också en del i att synliggöra deras förhoppningar men även farhågor med vad som kan hända.

Således är grunden i den fortsatta förnyelsen att fortsatt vara ett lyssnande parti, lyhörd för folks förväntningar och farhågor, för att forma en politisk plattform. Fokus på att forma en politisk plattform, men också visa vad som är alternativet. Det är ambitionerna, att väljarna förtjänar få veta, vilken politik som ska drivas, med vem den ska drivas och vad som är alternativet mot detta.

Media: DNSvD.

måndag, oktober 22, 2012

Jobb som SR Ekot inte ville räkna

Sveriges Radio Ekot har gjort en rapportering kring de som lämnat sjukförsäkringen. Trist nog utelämnas en del saker.

57 procent av de som deltagit i arbetslivsintroduktion (ALI) efter att ha lämnat sjukförsäkringen, finns i arbete, söker arbete, deltar i någon form av arbetsmarknadspolitiskt program eller gått vidare till studier. Vi ska nu låtsas om att dessa personer hade lämnats kvar i sjukskrivning, vilket förr, efter ett år ledde till förtidspension  och permanent utanförskap.

Att detta var ett systemfel gick inte att ta miste på. Genomför man en reform som säger att sjukskrivna ska prövas mot sjukersättning (så kallad förtidspension), är det ganska självklart hur de ansvariga på Försäkringskassan ska tolka de direktiv som kommer från politikerhåll.

Vad som sen utelämnas i Ekots rapportering är det faktum att subventionerade anställningar utelämnas i rapporteringen. Skulle man ta hänsyn till subventionerade anställningar säger de att fler än de två procent som  lämnat ALI, har fått jobb. Dock är utflödet till jobb större ju längre tiden går. Efter ett år efter att ha gått in i ALI är andelen ännu större andel som har kommit till jobb. Det säger lite mer än den granskning som Ekot gjort och som är hämtad under en relativt kort tid. Enligt Arbetsförmedlingen har ca 25 procent som lämnade sjukförsäkringen efter max 2½ år sen

De inkomststudier som gjorts tyder på att många har ökat sina inkomster från arbete efter att ha lämnat sjukförsäkringen och arbetslivsintroduktionen. En bättre situation för många som hade liten eller nästintill ingen inkomst från arbete. Vad man än har att säga om lönebidragsanställningar och nystartsjobb är de viktiga steg för exempelvis långtidssjukskrivna och funktionsnedsatta att komma i sysselsättning, efter långvarig frånvaro från arbetsmarknaden.

Detta ska tydligen inte räknas enligt Ekot. Vissa jobb är tydligen inte viktiga. Det är det som ger en missvisande bild i Ekots rapportering. Att inte räkna med många människor med exempelvis funktionsnedsättningar är missvisande. När fler får möjligheten att komma i arbete, på det ena eller andra sättet, stärks incitamenten för att också kunna komma i vanliga anställningar. Alla timmar som människor är i jobb räknas.

Rekommenderad läsning hos Den Hälsosamma Ekonomisten.
Media: AB, DN, SR.
Bloggar: GunvorGöranIlseMarie, LO, Martin, Peter.

Omställning i en krisande tid


Det är förstås glädjande att båda parter inser det faktum att de varsel som nu sker inte rimligtvis bör innebära att folk bli arbetslösa. Erfarenheterna från 2008 finns i närminnet och många företag använder krisen för att ställa om med de resurser som de har satt av för att möta sämre tider.

I många fall utvecklar sig företagen till det bättre. Nu när varselvågen drar igång igen är det viktigt att påminna sig om vad som händer under 2008-2009. Försöken att tro att detta ska skada sittande regering är lite väl desperat, med tanke på vad som hände senast varselvågen drog över Sverige.

I tider av kris behöver svenska företag behov av omställning. 50 procent av Sveriges export sker till andra EU-länder, där krisens effekter är som störst. Det är en kris som påverkar den svenska exportindustrin, det som då bör göras är vad som kan stärka svenskt företagande och stärka svensk konkurrenskraft. Konjunkturinstitutet som i gårdagens SvT Agenda målade upp en mörk bild, ställer sig positivt att Sverige anpassar sig mer till Europa när det gäller den sänkta bolagsskatten.

Mycket av de satsningar som sker inom ramen för den budget som har lagts, är till för att möta den nedåtgående konjunkturen. Därför byggs vuxenutbildningen och högskoleplatserna ut i år. Det är på det sättet det fungerar, under perioden 1997-2003 drogs det ner runt 80 000 studieplatser, pga av uppåtgående konjunktur. Att studieplatser dras in i goda tider är inget nytt, de gjordes med föregående regering, det görs med denna och kommer garanterat att göras oavsett vem som sitter i regeringen. För vissa tycks detta faktum ha passerat förbi.

Det är även värt att påpeka vikten av det ansvar som vilar på arbetsmarknadens parter. Det är fullt rimligt att påstå att många jobb räddas genom att arbetstagare avstår löneutrymme för att det i krisande tider ska räddas kvar jobb i Sverige. Det är därför som det finns avtal som kan möta kriser som dessa. Det är därför som företag har förmågan att ställa om. Nu förbereds nya reformer för att ytterligare stärka företag i kristider, det är vad som säkrar omställning i en krisande tid.

Media: SvD.

söndag, oktober 21, 2012

Om välfärden (och kvaliten främst?)

Jag väljer att försöka göra två saker. Undvika att prata om hur motståndarna ska ställa sig till frågor om välfärd och möjligheten att göra vinst. Jag väljer även att försöka undvika att tala för mycket om vinst. Det är nämligen det som vissa tror att det är på detta viset, att marknaden är lösningen för välfärden och att det är detta som vi oroar oss för.

Det är därför som jag i debatten ofta återkommer till personer som Rut och Marita. Rut valde inte en privat hemtjänstutövare hemma i Boden för att dessa skulle proiftera sig på hennes skattepengar. Marita valde inte att tillsammans med hennes kollegor att ta över ett kommunalt drivet äldreboende för att de skulle dränera den på lättförtjänta pengar. Nä, Rut ville känna trygghet i sin vardag, få den där personliga kontakten med hemtjänstpersonalen som hon saknade i kommunen som skickade ut nya personer i princip varje besök.

Marita ville göra något som gjorde att både hon och hennes kollegor skulle få större inflytande över den verksamhet som de brydde sig så mycket om. Personalinflytande, snabba beslutsvägar är det som eftersträvas av medarbetarna, särskilt inom den offentligt drivna välfärden. Besök runtom om i landet har vittnat om detta, äldre som vill kunna bestämma mer, sjuksköterskor som undrar var alla de extra resurserna som kommer välfärden till, inte syns i den allra yttersta verksamheten där de själva befinner sig.

Tror man på Annelie Nordström, ordförande på Kommunal, så finns det en inställning inom arbetarrörelsen för att tillåta överskott. Som hon själv säger: "Jag tror inte på non profit. Hur man än vänder och vrider på det så behöver alla verksamheter, oavsett hur de drivs, gå med ett visst överskott för att utvecklas.". Det går stick i stäv med vad LO-ledningen tycker. Men Kommunal är inte bara det största medlemsförbundet inom LO-kollektivet, deras medlemmar är just vad hela frågan handlar om.

Det har påpekats förut hur Non Profitverksamheter inte klarar av att leverera. Även offentliga verksamheter har ett viss krav att gå med överskott. Det är det som är förutsättningen för att kunna utveckla verksamheten och även rusta den mot sämre tider. Vinstförbud handlar i stora drag om ett överskottsförbud. När vi sen ska prata om hur kvalitén inom välfärden finns det saker som kan diskuteras mer, som vikten av tydligare kvalitetsackreditering, transparens och "öppna jämförelser", samt förmågan att kunna påpeka fel och brister.

Det ska bli intressant att beskåda det scenario, där tvångsåtertagandet sker av Maritas tre äldreboenden som hon med två andra kollegor driver i egen regi efter att ha tröttnat på den kommunala rundgången. Det ska bli intressant när Rut Hallnor i Boden ska få det förklarat varför de som levererat hennes hemtjänst, som hon är så nöjd med, varför de inte får vara kvar. För det är vad det hela handlar om

Bloggar: Maria, MikaelMikael, PierrePeter.
Media: DN, DNDN, SvDSvD.

lördag, oktober 20, 2012

Det handlar om jobb jobb jobb

I fredags återtog Moderaterna initiativet i jobbfrågan, enligt Westander och den SIFO-undersökning som de presenterade. Jobbfrågan är och kommer vara den viktigaste frågan framgent. Att förvalta förtroende i valets viktigaste fråga kommer att vara av vikt för framgång.

Den senaste tidens varsel har också skapat en del oro. Det ska dock påpekas om att ett varsel i regle inte bör innebära att människor sägs upp. Svensk konkurrenskraft har historiskt stått sig starkt tack vare förmågan att anpassa sig till de strukturomvandlingar som har skett. Att Telia Sonera väljer att varsla, kan antingen bero på att konjunkturen viker, eller det faktum att företag på mobilteknologisidan utsätts för enorm global konkurrens från aktörer i länder, med billigare produkter med hög lönsamhet.

För Sveriges del kommer lösningen aldrig ligga i att försöka hålla kvar gamla jobb, om de utsätts för konkurrens från andra länder, där arbetet kan utföras lika bra fast till en mycket lägre kostnad. Svensk konkurrenskraft bygger på starkt innovationstänkande. För två veckor sen besökte jag Nordisk Designskola i Borås, den gamla textilstaden där symaskinerna förr gick varma, men där det jobbet nu sköts i andra länder till en mycket lägre kostnad. Nordisk Designskola är inte en del i processen utan de som utvecklar processen. Svensk design är omtalat och svenska designer når framgångar internationellt. Designskolan i Borås är ytterligare ett exempel på hur framgångsrika designer börjar sin karriär.

Det vi ser där är hur aktörer som Nordisk Designskola förvaltar det arv som finns i den gamla textilstaden, ett tecken på hur strukturomvandlingar har byggt svensk konkurrenskraft stark. Dock är oron stark inför att även konjunkturen sätter sina spår. Oro i den europeiska ekonomin sätter även sina spår i svensk exportindustri, då många av de stora exportländerna för svensk del ligger i vår närhet.

Det som också stärker svensk konkurrenskraft, ligger mycket i den svenska modell, där avtal nås på i samråd mellan arbetsmarknadens två parter, utan allt för stor politisk inblandning. Därmed undviks allt för mycket konflikt, eftersom de två parterna alltid kommer vara beroende av att både känner att de kan nå bästa möjliga lösning, för det handlar förstås om att rädda jobben.

LO ställer genom deras ordförande upp fem önskemål som de önskar uppfyllda. Det finns i sig inget kontroversiellt i dessa önskemål. I senaste budgeten möts detta upp i stor grad, fler utbildningsplatser när konjunkturen nu viker, yrkesvux, lärlingsplatser och nystartsjobb, fortsatta satsningar på skolan samt ytterligare sänka trösklar för att få in fler på arbetsmarknaden. Dessutom stärks konkurrenskraften med sänkta bolagsskatter och investeraravdrag. Till det kommer nya satsningar på infrastruktur samt forskning och innovation.

Dock kommer den senaste tidens varsel att skapa en del oro framgent. Dock är det förvånande att de varsel som nu sker, får en del att tro att detta skulle kunna användas för att skapa bristande förtroende för sittande regering. Erfarenheterna från 2008 års händelser, med omfattande industrivarsel visar på att det var just detta som stärkte den återhållsamhet som regeringen då värnade. Hur nu en högljudd opinion om en passiv regering som nu i ena stunden anklagas för att göra för mycket, men som udner veckan blir beskyllda för att göra för lite gör en förbryllad.

Nu när Moderaterna nu åter har övertaget i jobbfrågan är det viktigt att fortsatt aktivt prata om vad som stärker svensk konkurrenskraft. Det kommer att kräva fortsatt fokus på den fråga som kommer vara viktigast i valet, för det handlar om jobb, jobb, jobb.

Bloggar: Martin, Peter.
Media: SvD.

Dags att fokusera på annat - sjöblockaden är legal

"Israel’s naval blockade of Gaza is both legal and appropriate." Eftersom det hävdas att blockaden av Gaza är illegal, är det viktigt att påpeka att även FN, i Palmer-rapporten konstaterar att sjöblockaden är legitim. Det är värt att ta upp detta faktum, när det främsta skälet för resan med Ship to Gaza är att enligt dem "bryta en illegal blockad av Gaza".

6 750 ton mat, 11 100 ton byggnadsmaterial passerade in i Gaza den 22 september. När det kommer till möjligheterna att skeppa in förnödenheter i Gaza, finns möjligheterna att göra detta. Via hamnen i Ashdod kan aktivisterna i Gaza förmedla sina fotbollar, musikinstrument etc. för invånarna på Gazaremsan.

Det stora problemet är att det inte saknas mat eller andra livsviktiga förnödenheter som saknas i Gaza. Det som saknas dock är mänskliga rättigheter. Organisationer som bl a Amnesty har konstaterat att Gaza kränker sin egen befolkning. Hot, tortyr och avrättningar av personer som misstänkts ha samröre mes Israel.

Ship to Gaza kan alltid välja sitt fokus för sin aktion. De har förstås valt den populistiska, snarare framför den humanitära. Vill de verkligen glädja några, är förstås en kursändring till exempelvis Syrien en bättre lösning. Om de inte vill syssla med den meningslösa aktion som inte gör annat än att underblåsa den konflikt som råder. Kanske bra att tänka på för de som förespråkar fredspris för aktionen.

Bloggar: Gunnar.

torsdag, oktober 18, 2012

Post partiledardebatt en grå morgon

Torsdag morgon och ganska grått utanför. Det är egentligen svårt att hitta något att spinna på. Dock är signalerna från gårdagens debatt att det finns en fråga där partierna försöker ta initiativet, skolan.

Hur ska Sveriges konkurrenskraft stärkas? Hur rustas barnen inför farmtiden och hur förändras egentligen den svenska skolan? Likväl på journalistisk ledarplats som i riksdagens talar socialdemokratin brett om det satsningar som de säger sig göra i budgeten och hur regeringen sägs släppa initiativet om skolan. Men är det verkligen på det viset.

Satsningar på skola är inget man bara kommer på att man ska göra i en budget. Det är en långsiktig satsning med långsiktigt högre resurser, omläggningar av den svenska skolan som många är ödmjuka i att det tar tid. Då finns exempel lärarsatsning, en förlängning av lärarmiljard, fortbildningssatsning för lärare, lektorstjänster och förstelärare och extra resurser för att kunna ge särskild stimulans för att höja lönerna för för forskarutbildade lärare.

Det sker genom bättre och tidigare uppföljning av elevers resultat som fler nationella prov och tidigare betyg, återinrättande av speciallärarutbildningar, fokus på barns olika förmågor genom satsningar på yrkesvux och yrkesförberedande program. Det glädjande dock är att Socialdemokraterna i stort ansluter sig till det som genomförts och genomförs nu. Satsningar som sker varje år, inte bara via en enskild budget. att Socialdemokraterna ansluter sig till det som förespråkades tidigare i år är också intressant.

Annars är intrycket från debatten att svaren fortsatt är många. Vissa behöver svara på vad som är det gemensamma alternativet framgent, hur det ska presenteras för väljarna och hur ansvar ska tas gemensamt. Talande är att det är svårt att svara på den frågan, inte minst när en enkel fråga om varför kommuner och landsting, men inte privata näringar ersätts, om det ändå inte ger någon verkan av att höja arbetsgivaravgifterna för att anställa unga. Varför kompenseras kommunerna då om höjningarna inte ger någon effekt?

Det är också intrycket från debatten. Från socialdemokratiskt håll uttrycks egentligen inget nytt i skällan. Det är fortsatt samma upprepningar av tidigare frågeställningar om regeringens jobbskapande reformer. Vi ska vara klara med det kunde ha varit mycket värre än vad de är nu, men dock är ingen nöjd, det är läge att sluta ställa just den frågan.

Frågan är hur svensk konkurrenskraft stärks långsiktigt, hur omfattande satsningar, på sänkt bolagsskatt som exempelvis Konjunkturinstitutet ger medhåll till som en rimlig åtgärd, investeraravdrag, återkommande satsningar på infrastruktur samt forskning och utveckling. Frågorna från partiledarbatten är i många fall obesvarade.

Bloggar: Johan, KatarinaMartin, Peter, Peter.
Media: SvD.

onsdag, oktober 17, 2012

Från Berlinmirakel till partiledarfajtande

Under tisdagkvällen höll han och de svenska fotbollsherrarna hov på Berlins Olympiastadion. Idag är det åter till vardagen. Partiledardebatt är på tapeten i riksdagens kammare och om tröttheten kan göra en påmind kanske euforin vara den som bär en statsminister fram under dagen.

Det är när man agerar tillsammans, vinner tillsammans och förlorar tillsammans som man ser styrkan i ett lagbygge. Den verkliga ledaren i fotbollsslandslaget heter Zlatan Ibrahimovic, han som anför trupperna på den gröna gräsmattan.

I svensk politik finns det ett lag och fyra spelare som inte ens skulle kunna tänka sig att ta ut varandra och agera som ett lag. Zlatan är en enorm spelare internationellt sätt, men även han behöver tio man runt sig för att allt ska fungera och att även Zlatan ska komma till sin rätt. I den melodin lever vissa i tron att de kan vara Zlatan och att det behövs inom politiken. Men det är ett lag som behövs för att kunna ta ansvar.

Allianslaget laddar idag för debatt i riksdagens kammare. Tillsammans, oavsett interna med- eller motgångar internt, är det Allianslaget som vill ta ansvar för Sverige.

Idag kommer alternativen återigen diskuteras. En talarstol, två debattpodier, begränsad talartid, men makten att kunna påverka innehållet i debatten ligger på partiledarna. Det är här som Alliansen ska svara på hur deras politik med ökade drivkrafter för jobb och företagande, satsningar på infrastruktur, forskning och innovation ska stärka Sverige i tider av ekonomisk oro. Det är här som oppositionspartierna ska vara på hur deras recept på ökade skatter, ökade bidrag och ersättningar, däribland straffbeskattningen av unga ska ta Sverige genom en orolig tid, med Eurooro och industrivarsel. Senast på morgon kom det största dråpslaget hittills under hösten. Telia ska göra sig av med drygt 2 000 anställda.

Det kommer kanske att sätta prägel på debatten. En debatt mellan de som vill fokusera på åtgärder för jobb och företagande mot de som går lite en annan väg, med större skattehöjningar än någonsin, där de största satsningarna går ut på att folk inte ska jobba. Riksdagens partiledardebatt sker i skuggan av euforin från Berlin. Kanske den kan bära vissa fram.

Bloggar: AnderssonHögberg.
Morgonmedia: AB, AB, AB, AB, AB, DNDN, DN, DN, DN, DN, SvDSvD SvD.
Kvällsmedia mm: ABABExpExpDNSvDSvDSVTSRGP.

tisdag, oktober 16, 2012

Den politiska höststormen och dess tilltagande

Nu sker förändringarna i svensk opinion. Löfvens tystnad har förbytts till konkreta politiska förslag. Vad det säger om människors reaktioner brukar vara som vanligt, kanske bra att låta Socialdemokraterna prata politik. Vem vet? Samtidigt sker förändringar i omvärlden som sätter prägel på svensk politik.

Just nu utvecklar de flesta partierna sin politik. Vissa partiers utvecklingsarbete tycks vara mer påtaglig än andras. För vissas del handlar den största uppmärksamheten kring en specifik fråga. För välfärdens del är det viktigt att trygga valfriheten, kvalitén och tillgängligheten för medborgare. Glädjande är det att Vårdvalet i Stockholm utvecklas ännu mer för att säkra en mer tillgänglig vård i Stockholm, som tar mer hänsyn till medborgarnas enskilda vårdbehov.

Välfärden är Moderaternas största utmaning. Förutsättningen för ökat förtroende ligger också i att hitta ett område där man kan öka sitt förtroende. För Moderaterna och Alliansens del har det varit att värna valfriheten och kvalitén framför driftsform. Att prata om det senare finns det inget behov av, vem som utför vården har ingen betydelse, Socialstyrelsen har exempelvis konstaterat att kvalitén i äldreomsorgen inte skiljer sig åt pga driftsform. En signal om att det viktigaste för Moderaterna är inte att försvara en driftsform, utan att kämpa för högre kvalitet och mer valfrihet.

Att Centern genomgår ett omfattande förändringsarbete är inte förvånande. Det har efterfrågats sedan länge, varje enskilt parti äger sitt öde och sin förmåga att förnya sig. I sig är det också bra i längden för allianssamarbetet att samtliga enskilda partier förnyar sin politiska plattform. Inom Moderaterna har det varit naturligt att ständig förnya och utveckla sig. Till hösten 2013 kommer det politiska utvecklingsarbetet att ta form när partistämman tar beslut om den politiska plattform som Moderaterna ska gå till val med.

Trots allt sker det förändringar i omvärlden. De ekonomiska förändringarna i vår omvärld sätter prägel på det politiska klimatet. Människors oro inför den utveckling som sker runtom i Europa, där Sverige står sig väl tack vare att man hållit emot genom att högt ekonomiskt ansvarstagande av de offentliga finanserna, detta påverkar de etablerade partierna. Det är också detta som riskerar att skapa utrymme för missnöjesutyttringar. Det är därför viktigt att rusta Sverige väl, för fortsatt ekonomisk stabilitet och för att stärka svensk konkurrenskraft.

I tider av oro sker förändringar, när partier formerar sig och de konkreta förslagen blir mer påtagliga sker förändringar. Kampen mot september 2014 är helt öppen. Vad som helst kan hända tills dess.

måndag, oktober 15, 2012

På besök i verkligheten

Det går alltid att ifrågasätta en debattartikel med ideologiska ståndpunkter. Men det går aldrig att ifrågasätta en verklighetsberättelse.

Idag fick vi besök av mannen med halmhatten, Mats Eriksson som driver Momsbloggen. Eftersom jag har varit engagerad i frågan om moms på mat, har Mats blivit en nära bekant. Därför var det intressant att få lyssna lite mer till hans livsberättelse och historier från vägen runtom i Sverige. Under sommaren begav sig Mats ut på en turné i Sverige för att följa upp hur folk upplever vardagen efter momssänkning på restaurangmat.

För en caféägare i Kista handlade det om en tusenlapp mer per månad, för en annan var det förmågan att låta personalen gå upp i arbetstid och anställa ytterligare en personal. Berättelser finns där runtom i landet och de berättas när någon är intresserad av att lyssna. För många inom restuarangnäringen är det en tuff vardag, att mötas av någon som vill lyssna till svaret på den enkla frågan "hur är din vardag?" kan kännas som en ren befrielse.

Det enkla med en verklighetsberättelse är att den går inte att ifrågasätta. För Mats del har det blivit många fall där politiker ställts svarslösa när de konfronterats med folks bilder ur deras vardag. En del har dock kommit till insikt med en vardag i näring med en omsättning på runt 0,6-3 procent. Vilken annan näring skulle acceptera en sådan låg lönsamhet?

Ikväll läste jag en annan berättelse om restaurangföretagares vardag. Jeanette Bohman får inte ta in praktikanter eftersom november och december är högsäsong. Svaret från Arbetsförmedlingen är "Restauranger och butiker får inte ha praktikanter när de har högsäsonger, praktikanterna ska inte ta ordinarie arbeten eller utföra ordinarie arbetsppgifter. Det är de där uppe som bestämmer.". Om detta stämmer bör det ske en förändring.

Det är berättelser som dessa som säger något om företagares vardag, inte minst inom restaurangnäringen. Åsikter går att ifrågasätta, argument likaså. Dock ej verklighetsberättelser, de går helt enkelt att ifrågasätta. Det är det fina med berättelser, och Mats säger att han kommer ha fler berättelser att förtälja.

söndag, oktober 14, 2012

Är det bara män som får tjäna pengar och vara stolta över det dom gör?

Kritik%20mot%20att%20politiska%20v%C3%A4nstern%20vill%20avf%C3%A4rda%20RUT-avdraget 

Känslan av att få göra sin idé på riktigt, att kunna få fram den kvalité som finns inom vård och omsorg. Delaktighet, sjuksköterskornas förmåga att kunna påverka, snabba beslutsvägar, att utvecklingen går framåt. Marita Eerola beskriver en verklighet där hon och två sjuksköterskollegor från en kommunal verksamhet, tog över ett äldreboende och som idag bedriver tre äldreboenden med 200 anställda.

Just detta speglar vård och omsorgssektorn. 73 procent av alla företag där drivs av kvinnor, enligt SCB. Bland städföretagen är det 59 procent som drivs av kvinnor. Att påstå att det till stor del är kvinnliga företagare som hotas av vinstförbud blir mer eller mindre tydligt med detta inslag.

För Maritas och hennes personals del är det precis vad det hela handlar om. Förmågan att utveckla kvaliten inom välfärden, öka valfriheten och öka utrymmet för personal att kunna påverka en verksamhet som inte kännetecknas av otydliga beslutsvägar.

Lena Sommestaad, S-kvinnor möter denna verklighet på ett märkligt sätt. Inte minst blir det märkligt då det hävdas från många håll att välfärdssektorn enligt dem har blivit ett område där det finns pengar att hämta.
"...Eftersom man helt enkelt cementerar en gammal uppdelning, att kvinnor får gå från att vara lågbetalt anställda till att bli företagare med låg lönsamhet"

Hävdar Sommestad nu plötsligt att man inte ska uppmuntra kvinnor att bli företagare i välfärden för att vinstmarginalerna är låga? Alltjämt fortsätter Marita och hennes kollegor att driva vidare den verksamhet som är mer betydelsefull än de pengar som de nu tjänar. För är det bara män som får tjäna pengar och vara stolta över det dom gör?

Bloggar: Erica.
Media: ABDN, DN, DN, SvDSvD, SvD.

En politisk höst skådas

Det tycks ske en fokusförskjutning i svensk politik. Utan att snöa in mig allt för mycket på allehanda opinionsmätningar, men att efter en tämligen lång smekmånad rent mediellt inte nå upp till ens en tredjedel av väljarkåren, får ändå ge en signal om att förhoppningarna ändå grusades rätt snabbt.

Vad har då hänt den senaste tiden rent politiskt? Det positiva är förstås att alternativen är nu mer tydligare än tidigare. Det förlorade året som ändå 2011 innebar, med allt för stort fokus kring en enskild person snarare än kring konkret politik och tydliga alternativ inom svensk inrikespolitik har nu lagts bakom.

Under de värsta turerna under förra hösten kom en undran om varför inte Alliansen utnyttjade det faktum att motståndaren var skadeskjuten å det grövsta. Dock är det ett faktum att när fokus rent allmänt är på det som är medialt mer intressant, kan det vara svårt att nå ut med det väsentliga, konkret politik. Politik är förstås mer än att vinna kortsiktiga poänger. Det är också en del i det arbete som sker inom mitt eget parti, att utveckla politiken, att bredda den och långsiktigt bygga förtroende, inte minst i frågor som traditionellt varit en akilleshäl för moderat del.

Under hösten sker ett intressant arbete. Folk kanske förvånas över en valstuga, 23 månader innan valdagen. Men fokus ligger på samtal, framför allt på att lyssna och ta in åsikter. Politik är som förhållandet företag kontra kunder. I det här fallet handlar det om politiska partier kontra medborgare som ska göra ett val. Det är genom att förstå behoven hos medborgarna som politiken formas på bästa sätt. Det blir således viktiga inspel till det utvecklingsarbete som sker, inte minst inom de politiska utvecklingsgrupperna som sker inom ramen för den politiska plattform som ska tas fram till partistämman i oktober 2013.

Vad som nu är något som i sig kanske inte ger de stora utslagen rent opinionsmässigt. Det ska inte vinnas några träningsmatcher, utan fokus är på fi, nalen. Dock tycks det nu skönjas en förändring i svensk inrikespolitik. När alternativen nu synliggörs förbytts förhoppningar mot antingen nöjdhet eller missnöje förändras också. Det är också känslan, att när vissa inte lever upp till de höga förväntningar som funnits, ska detta också synas. Inom den ramen kommer granskningen av alternativen vara viktig. detta föra tt man i kommunikationen med medborgarna också kan visa på vad som blir alternativet mot det som man själv presenterar.

I Sverige finns trots allt ett regeringsalternativ och fyra enskilda partier som inte tycks vilja ha med varandra att göra. Hur det förändras fram till valet återstår att se.

Bloggar: Fredrik, JohanMartinPeter Peter, Roger.
Media: AB, ABABDNExpGPSR, SvD, SvDSvD.

Nytt spår för infrastrukturen

Vi bör rimligtvis vara klara med att det som nu är en satsning, är att mer pengar tillkommer det väsentliga, att rusta upp det befintliga, lösa upp flaskhalsar och i viss mån bygga nytt. Det kan ibland låta lite sexigare att stå med spaden i näven och inviga ytterligare ett projekt i infrastrukturens anda. Men folk vill komma fram, eftersatt underhåll har varit ett lågvarigt problem som nu ska rättas till.

86 miljarder på järnvägsunderhåll är bra mycket mer än 38 miljarder. Satsningar som för perioden 2010-2021 ligger på 417 miljarder, höjs ambitionerna till 522 miljarder perioden 2014-2025. Ytterligare mer pengar, men det behövs också en fingervisning om vad som behöver göras.

Jag har följt debatten med stor nyfikenhet. Behoven är stora och önskemålen är många kring vilka satsningar som behöver göras. Utifrån kritik och övriga synpunkter, tycker jag mig finna att dessa nu möts upp. Själv åkte jag sträckan Borås-Göteborg i måndags och insåg att det behövs en upprustning av befintlig sträcka, för att öka robustheten och öka snitthastigheten.

Förstärkningar av hamnar som Gävle och Sveriges enda transoceana hamn i Göteborg, gruvpaketet med satsningar i både Bergslagen och Norrbotten. Den växande Stockholmsregionen kräver ytterligare utbyggnad. Den Stockholmsöverenskommelse som togs fram, bockas av punkt efter punkt. Det kan låta lite för optimistiskt för vissa. Men faktum är att när politiker från nationell, lokal och regional nivå går samman och identifierar de behov som finns, skapas möjligheter för långsiktigt hållbara lösningar som gagnar den aktuella regionen.

Det som är satsningen i sig är att det nu finns ordentligt med medel för att komma åt decennier av eftersatt underhåll. Mindre fokus på svulstiga projekt. Inga fler fototillfällen framför någon Norrbottniabann eller tunnel genom Hallandsåsen. Satsningar ska nu ske på det väsentliga. För folk vill ju inget annat än att komma fram.

Bloggar: Fredrik.
Media: DN.

lördag, oktober 13, 2012

Som om de inte har lärt sig av 2008

I sig har det fungerat förr. Krisavtalet som slöts mellan IF Metall och arbetsgivarna 2009, var ett tecken på att båda parter såg allvaret i den situation som hade uppstått. Jobb var hotade, både pga global konkurrens och det starka efterfrågetappet som skedde tämligen direkt efter Lehman Brotherkraschen. Från en dag med fyllda orderböcker till att stå nästa dag med inga ordrar alls.

Nu har Sverige återigen drabbats av en varselvåg. Runtom i Sverige, Säffle, Orrefors och Oxelösund hotas människors jobb. Det är självklart att vi likt 2008-9, ska lämna utrymme åt arbetsmarknadens parter att kunna hitta lösningar för att komma igenom en tid av oro, utan att det hotar alldeles för mycket jobb. Det som kan förvåna är hur enskilda fackförbund väljer att skydda sina medlemmar lite extra. Bland annat konstaterades det i den RUT-rapport som jag tidigare har skrivit om, att fackförbund som IF Metall och Byggnads, till skillnad från många andra erbjuder sina medlemmar en kompletterande inkomstförsäkring som skyddar vid arbetslöshet. Med tanke på den utsatta situation som Metalls medlemmar står inflr, borde ett sånt extra skydd bli mer relevant.

Vad kan då göras för att möta en orolig omvärld. Vad kan politiker göra? Tongångarna förändras snabbt, från att under den förra krisen ha ropat på återkommande miljardstimulanser, är det nu en linje med mer åtstramningar och mindre satsningar på det som kan stärka näringsliv och företagande, samt i längden även jobben. Tidigare regelverk och den återhållsamhet som har varit, sätter Sverige i en mer gynnsam situation än andra. Att spendera med pengar som man har tycks vara en lyx som Sverige har.

Det är därför som satsningar sker i infrastrukturen, där forskning och innovation stärks ytterligare, åtgärder som sänkt bolagsskatt och investeraravdrag för att stimulera både stora och små företag, översyn av alla befintliga regler som hindrar bostadsbyggande i snabbare takt. Dessutom strukturella satsningar som ungdomspaket med satsning på lärlingsutbildningar, yrkesvux, nystartsjobb och utökande av antalet studieplatser, satsningar för att snabbare etablera människor på arbetsmarknaden, komma åt den ökande gruppen långtidsarbetslösa samt de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden pga av höga marginaleffekter i försörjningsstödet.

Dock vet vi, med erfarenhet av 2008 års kris och de mängd varsel som skedde i främst industrin, att det bästa för att stärka Sverige och svenskt ekonomi är att hålla strama tyglar och inte fara iväg för mycket. Den befarade arbetslösheten på runt 12-13 procent besannades gott nog inte. Det fascinerande är att socialdemokratiska opinionsbildare nu försöker göra det här till ett partipolitiskt spel, i tron att det här ska skada regeringen. Som om de inte har lärt sig av 2008 års varsel.

Bloggar: Göran.
Media: AB,AB, DN, DNSR, SR, SRSvD.

fredag, oktober 12, 2012

Kan fredspriset påminna EU om dess ursprung?

EU får årets fredspris i Alfred Nobels minne. En byråkratisk högborg som kännetecknas mer av överstatliga regleringar, eller den framgångsrika ambitionen att överbygga krig och konflikter i ett hundratals år krigsmärkt Europa? Det är fullt acceptabelt att kritisera den väg som EU riskerar att utveckla sig emot. Men själva tanken om den europeiska gemenskapen är värd att framhålla. Det är ändå den tanken som nu belönas.

Kan då EU påminnas om sitt ursprung? Rent sannolikt kan Nobels Fredspris bli en vältajmad påminnelse om grunden i vad det europeiska samarbetet grundar sig i. Bortsett från enstaka konflikter i vår närhet, har tanken om den europeiska gemenskapen varit framgångsrik. När Europa lade andra världskriget bakom sig började tankar om mera gemenskap och samarbete gro. Grunden i EU är den kol- och stålunion som upprättades mellan Frankrike och Tyskland. Tanken att underlätta handelsvägarna är en utmärkt väg att överbygga krig och konflikter. Vad tjänar man på att kriga med sin granne när man kan idka utbyte av varor och tjänster med varandra?

I takt med det utökade samarbetet har också EU dessvärre kännetecknats i många fall som en stel och byråkratisk institution. Det finns de stora fördelarna, öppna gränser, den fria rörligheten, tanken att samarbete och dialog bygger broar och överbygger konflikter mellan länder. Det är denna fina tanke om vad den Europeiska Unionen i grunden bygger på, bör påminna EU i tider av ekonomisk oro och en vilja från vissa att vilja styra Europa i en mer federalistisk väg. Inte minst Manuel Barrosso, EU-kommissionens ordförande uttryckte detta alldeles nyligen.

Just den ekonomiska krisen är just den kris som också sätter det europeiska samarbetet på spel. Att premiera en institution på detta sätt skapar förstås diskussion och från fall till fall, skarpa reaktioner från folk som inte delar tanken om att premiera EU för dess insatser för fred och stabilitet på den europeiska kontinenten. Trots allt blir utmärkelsen en påminnelse om det arv som grunden i den europeiska gemenskapen bygger på.

Det är därför svårt att premiera en institution som EU som många upplever som överbyråkratisk och allt för klåfingrig i enskilda länders förehavanden, att de lägger restriktioner som i sig hämmar den fria rörligheten och den internationella konkurrensen. Så sent som i början av veckan lyckades EU-parlamentariken Christofer Fjellner visa att den europeiska fiskefonden årligen köper upp 17 000 ton fisk och skaldjur som dumpas som avfall eller som fiskföda, allt för att marknadspriserna inte ska sjunka under de fastställda priserna. Miljön och fiskebeståndet får betala priset för enskilda länder som inte vill luckra upp ett rent vansinne.

Detta bör således vara en premiering av den tanke som byggde EU, kanske inte främst EU i sig. I decennier har samarbetet utvidgas. Det är bra, fler länder känner en ökad tillhörighet samtidigt som fred och frihet etableras ännu mer. I snar framtid kommer länder som Kroatien och Montenegro att få en plats i gemenskapen. Det är just tanken om samarbete för att etablera fred och frihet i Europa som ska premieras. Kan Nobels fredspris påminna EU om sitt ursprung? I tider som dessa är det hög tid för detta.

Länkar: ABABABAB, DNDNDN, SvDSvDSvDSvDSvD, SvD.
Bloggar: JWPHMMDHEMAAP, 6M.

torsdag, oktober 11, 2012

Ta inte från mig rätten att välja!

SSU är ytterligare en i raden som slår in på vinstförbudsspåret. Endast genom ränta på insatt kapital ska privata välfärdsaktörer kunna göra avkastning. Men det är inte bara det. SSU vill även flika in i den valfrihet som bör utvecklas ännu mer och som bör omfatta alla vårdtagare, oavsett vilken kommun de bor i.

Varför inte vinstförbud?
Som bland annat Anna Johansson (S) konstaterar, det är svårt att komma åt vinster genom ett förbud, eftersom vinster går att dölja. Ser man till en annan diskussion, den om lagen om kvotering i norska bolagsstyrelser, kunde den kringgås utav att bolag bytte juridisk form.

Den andra handlar om fokus på debatten. Kan man däremot begränsa vinster i välfärden? Ja, om fokus till hundra procent ligger på att förbättra kvalitet och innehåll i den offentligt finansierade välfärden. I det avseendet blir det intressant att se om det finns vissa verksamheter som kan leva upp till högt ställda kvalitetskrav, men ändå kan åstadkomma överskott i verksamheten.

I detta avseende blir det en fråga om privata aktörer vill fortsätta verka inom samt utveckla välfärden, tillföra externa medel genom ägartillskott och upplåning. Om de inte tillåts avkastning på sina medel, för att betala av lån, utveckla verksamheten genom upprustning av lokaler och befintlig utrustning, fortbildning av personal, eller rentav kunna sätta till kommande år för att kunna rusta sig inför eventuella förluster kommande verksamhetsår, vilka är då beredda att bidra till att utvecklas välfärdens innehåll? Som Dagens Samhälle även konstaterade, gick de sju största aktörerna back förra året.

Lagen om valfrihet (Lov ) bör skrotas?
Lagen om Valfrihet handlar främst om att kunna gynna vårdtagaren framför vårdgivaren. Problemet med LOV idag är att den i mitt tycke inte riktigt är fullt utvecklad. Detta ligger mycket kvar i gamla strukturer som funnits inom välfärden i flertalet år. Politiker planerar och beställer saker för ett visst pris och under en viss period. Det lämnar även dåligt utrymme för andra, som personal att påverka den befintliga verksamheten. Små, mindre nischade aktörer missgynnas av denna situation då priset är en aspekt som tas i allt för högt beaktande. För kapitalstarka aktörer är det lättare att gå ner i pris, när denna faktor spelar roll i upphandlingen skapas en situation där stora aktörer gynnas på mindre aktörers bekostnad.

Men även stora aktörer påverkas. Som Stanley Brodén, koncernchef på Aleris konstaterar, har Sverige bland de lägsta priserna i västvärlden för vård och omsorg. Hur kan det gå ihop, när svenskar generellt värderar vikten av en offentlig finansierad välfärd högt, att vissa aktörer upplever att de inte kan leverera kvalitet till begärda priser?

För att skapa mer gynnsamma situationer, där ett antal sjuksköterskor har friheten och möjligheten att kunna starta och driva sin egen verksamhet, behövs därmed LOV utvecklas ännu mer, med en vårdpeng där vårdmottagarens val styr utbudet snarare än det innehåll som politiker som planerar och beslutar att upphandla. Dessutom, med mer fokus på en tydlig kvalitetsackreditering, öppna jämförelser som underlättar att jämföra kvalitet och innehåll mellan vårdgivare oavsett driftsform kan kvalitetsaspekten få större fokus.

Inför ett kommunalt veto mot fri nyetablering av välfärdsföretag?
Det är detta som går att kalla valfrihet för kommunpolitiker. Välfärdens innehåll blir mer beroende av vilka som sitter vid makten i respektive kommun. Det skulle förstås skapa kortsiktig osäkerhet istället för långsiktigt hållbara förutsättningar, för att skapa god och hög kvalitet inom all offentligt finansierad välfärd.

nej SSU, det är helt fel fokus i debatten om vinster. Dessutom att tro att man kan gå in och diktera valen för enskilda medborgare, genom att begränsa deras frihet att kunna få välja vårdgivare. Ideella och non profitaktörer kommer ha svårt att kunna ersätta de tusentals privata företag som finns inom välfärdssektorn, inte minst när de har svårt att utvecklas.

Vi kan således fokusera mer på kvalitetskraven kan förtydligas och höjas, snarare än vad SSU vill, genom att inverka på din och min rätt att kunna få välja vårdgivare.

Bloggar: FMSF, Frihetssmedjan, MarkusTallen.
Media: ABSvD.

onsdag, oktober 10, 2012

Det här med arbetslinjen

"Stefan Löfven gör rätt i att prata om jobb, innovationer och omställning. Men något saknas." Intressant iakttagelse, men något saknas på ett håll och inte är det på det område som ledarskribenten försöker måla upp det som. För att hålla på en person som möter väljarna under hösten med en skattechock på arbete, för att väga upp sina satsningar på ökade bidrag och ersättningar och som några år efter att man skrek på miljardstimulanser på vartannat, nu vill strama åt budgeten, trots att Sverige har den starkaste ekonomin i hela EU.

I en tid med runt 7 procents arbetslöshet är det viktigt att fortsatt fokusera på åtgärder som främst syftar till att människor ska kunna få jobb. Trots finansiell kris är drygt 200 000 fler sysselsatta, sysselsättningsgraden har ökat i åldersgrupperna  15-24, 25-64 och 65-74 år (Källa: SCB och BP12). De arbetslösa har i stor grad förändrats från att vara breda grupper i alla kategorier, till att vara mer strukturella, hos unga och utrikes födda.

När Sverige har råd, ganska rimligt att man väljer att fokusera på åtgärder som stärker både jobb och företagande. De senaste veckornas varsel pekar på en situation där företag agerar i starkt konkurrensutsatta näringar. Där måste Sverige vara aktiva och erbjuda de bästa förutsättningarna för att företag och jobb inte ska försvinna. Satsningar på sänkt bolagsskatt, investeringsavdrag, utökade satsningar på infrastruktur, forskning och innovation är bara något.

En annan intressant debatt är frågan om a-kassan när varslen gör sig mer påminda och folk ställs inför en osäker framtid. TCO har varit ute i frågan så sent som igår. Socialdemokraternas största satsning i sin skuggbudget är på förändrad a-kassa. Det påpekas att hundratusentals står utanför. Faktum är att hundratusentals stod utanför redan 2006, innan de stora förändringarna av a-kassan. Trots allt kommer människor stå utanför a-kassan, personer med en stark position på arbetsmarknaden som inte finner grund till att vara ansluten, eller människor nära pensionsåldern som inte löper större risk att att bli av med sitt arbete. Men det är värt att klargöra hur situationen alltjämt ser ut.

I somras kom en ny utredning från Riksdagens Utredningstjänst som pekade på hur många som verkligen har 80 procents grundtrygghet vid arbetslöshet. Sedan 2008 har antalet fackförbund som erbjudit sina medlemmar kompletterande inkomstförsäkringar, ökat. 97 procent av TCO-medlemmarna, 92 procent av SACO-medlemmarna omfattas av kompletterande inkomstförsäkring som fyller ut a-kassan upp till 80 procent av inkomsten, detta för inkomster upp till tämligen höga nivåer.

Förbund som IF Metall och Byggnad visade sig inte erbjuda sina medlemmar någon kompletterande inkomstförsäkring. Det kan tyckas märkligt att förbund som Metall, vars medlemmar arbetar i starkt konkurrensutsatt branscher, inte erbjuder denna extra grundtrygghet som andra fackförbund erbjuder. Invändningar har kommit från motståndare om att det är en rättighet att kunna erhålla 80 procent i a-kassa vid arbetslöshet. Jag har invänt med hänsyn till att de flesta fackförbund har inbyggda tilläggsförsäkringar och frågat om detta skulle vara något fel. Inget svar har kommit på den frågan, dessutom ligger taket för 80 procents arbetslöshetsersättning, långt över det tak som finns i arbetslöshetsförsäkringen. Intressant i debatten om tillgången till a-kassa och hur många som egentligen når upp till 80 procents ersättning.

Det är en iakttagelse i hur situationen ser ut och vad som görs för att möta de utmaningar som Sverige står inför. Som samma ledarskribent ovan skrev så sent som förra veckan; "Vad Sverige behöver nu är reformer som långsiktigt ökar konkurrenskraften – som satsningarna på skolan, forskningen och infrastrukturen." Ja det är bara att läsa regeringens budget och se vilka satsningar som görs på skola, forskning och infrastruktur bland annat. Om man inte vill bortse från fakta och fokusera på gnällandet.

Media: SvDSvD.

söndag, oktober 07, 2012

Partiledardebatt eller Solsidan?

Jag kan förstå om de flesta inte lockas i nuläget av en partiledardebatt, när andra mer triviala saker lockar. För den politiskt inbitne är dock varje tillfälle till debatt ett tillfälle till styrkemätning. När alternativen är mer synligare än vanligt blir det än mer intressant.

Smekmånaden har varit lång. Men någon gång tar den slut. Att det opinionsmässiga avståndet är lägre än vanligt, att folks förtroende för Reinfeldt nu ökar, tvingar Stefan Löfven allt längre ut på banan för att tydliggöra sitt alternativ. Ett förhållande där drygt 33-35 procent av väljarkåren kan tänka sig rösta socialdemokratiskt, är i sig ett svaghetstecken för en person som under lång tid talat gott om sin förståelse för jobben och näringslivet. Ingen kan förneka Löfvens erfarenhet av arbetsmarknaden, men i nuläget kan man förvänta sig att han förstod bättre vad som behövs för bättre företagsklimat och konkurrenskraft.

I kvällens partiledardebatt finns för första gången ett tillfälle, efter ett långt politiskt vakuum att kunna synliggöra alternativen. Trots pratet om de fina orden, landar Löfvens alternativ i kraftigt höjda ersättningar för att inte jobba. Det kompenseras av att göra det dyrare att anställa. Hur det skulle göra det bättre, då både Svenskt Näringsliv och Företagarna vill ha exempelvis den halverade ungdomsarbetsgivaravgiften kvar.

Svensk konkurrenskraft står i dessa tider också på spel. Neddragningar som i Säffle och Orrefors säger en del, där olönsamhet tvingar till nedläggning och förflyttning, dit det är mer konkurrenskraftigt än att vara kvar i Sverige. Både Socialdemokraterna och Moderaterna vill sänka bolagsskatten, Moderaterna vill göra det lite mer.

Den stora skillnaden är dock att Moderaterna gör det i samförstånd med tre andra partier, Socialdemokraterna står helt ensamma på sin sida. Det gör frågan om regeringsalternativen relevant. Det går förvisso inte att förneka att läget för vissa partier är prekärt. Men fyra partier gör anspråk på att söka väljarnas förtroende igen. Om inte förr så måste Stefan Löfven ge besked om vad som ska bära upp hans regeringsunderlag, med hänsyn till de 30 procent som Socialdemokraterna fick i senaste valet.

Ikväll finns således chans att på allvar syna de olika alternativen i svensk politik. Ett alternativ där fyra trots allt håller ihop och ett där tre inte ens tycks trivas i varandras gemenskap. Kan de ge besked ikväll om hur de vill ha det vore det intressant. I alla fall de som inte väljer Solsidan.

Andra bloggar: Högberg.
Media: ABABDN, DNSvD.

lördag, oktober 06, 2012

Valfrihet handlar om Rut Hallnor i Boden

"Ja! Kom inte och ta det ifrån mig!" Orden från Rut Hallnor som tröttnade på den kommunala hemtjänsten, som när Bodens kommun införde LOV fick chansen att själv välja, de går inte att ta miste på. Bodens kommunledning har vacklat i frågan. Runtom i landet blir frågan om vinster och valfrihet i välfärden en fråga som i slutändan drabbar enskilda personer, som Rut Hallnor.

Ardalan Shekarabi, före detta SSU-ordförande har fått uppdrag att utreda förutsättningarna för den offentligt finansierade välfärden. Hans inlägg i debatten är en av de mest sunda i debatten kring vinster och valfrihet i välfärden. Att göra vinst har i sig ett egenvärde. Det kapital som man tillför i verksamheten, vill man gärna ha avkastning på. De största friskolekoncernerna har de senaste fem åren tagit in drygt 1,5 miljarder i extern finansiering, från upplåning och ägartillskott.

Vem kan påstå att dessa pengar hade kommit välfärden till del om de som driver privat verksamhet, inte fick göra en avkastning på insatt kapital? I detta avseende är det en fördel att mer pengar kommer välfärden till del, än bara den del som vi avsätter i form av skatt.

Shekarabi radar upp tre olika scenarier i sin text, jag tillåter mig ansluta till den första. Det är också denna som Socialdemokraterna har svårt att förhålla sig till, att det viktigaste är förstås kvalitén i verksamheten, inte vem som driver den. För Rut Hallnor i Boden, blev den privata aktören just den aktör som kunde ge det som var bäst för henne.
Trött på att hela tiden möta nya ansikten, gång efter gång i den kommunala hemtjänsten, gav införandet av Lagen Om Valfrihet i kommunen henne chansen att välja en aktör som såg bättre vilka behov som hon hade. Det är dessutom på det viset att vården är ett relationsyrke, äldre lägger stor vikt vid den personliga kontakten. Det ska kännas tryggt att bli omhändertagen.

Hur ska man då utveckla det som Ardalan Shekarabi målar upp det alternativ som jag ansluter mig till? Det har jag tidigare radat upp i en tidigare postning. En tydlig kvalitetsackreditering för all form av välfärdsverksamhet, oavsett driftsform, öppna jämförelser för att man lätt ska kunna jämföra kvalitet och resultat mellan olika aktörer. Dessutom stärka rättigheten att kunna ifrågasätta all form av bristande kvalitet inom välfärden, oavsett aktör.

Välfärdens innehåll styrs fortfarande mycket utifrån vad politiker planerar och beställer. Valfrihet och inflytande över välfärdsverksamheterna är något som fortsatt kan utvecklas. Välfärd upphandlas idag i alldeles för ofta efter pris. Det har skapat en situation där kapitalstarka aktörer har kunnat gå lägre i pris, små verksamheter har svårt att konkurrera med detta. Det måste ersättas med både en tydlig prisbild och strikta kvalitetskrav.

I Stockholm går 30 procent av förskolebarn i en privat förskola, 40 procent av gymnasieeleverna har valt en fristående gymnasieskola. I grunden handlar debatten om din och min välfärdsverksamhet som nu är hotad i debatten om välfärdsvinster, om det nu är förskolan där din tvååring träffar sina kompisar, eller hemtjänsten som ser om din 85-åriga mormor. Vissa vill hävda att ideell och kooperativ verksamhet kan ersätta detta. Problemet är att de ensamma inte kan fylla detta eventuella tomrum.

Lars Stjernqvist, före detta partisekreterare i Socialdemokraterna och numera kommunalråd i Norrköping säger det självklara: "Om ett vinstförbud skulle bli av skulle jag vara tvungen att säga nej till en skola som kanske är allra bäst på att ge stöd till barn med stora behov." För Rut Hallnor i Boden är det hotet om att bli av med den hemtjänst som hon tycker så mycket om. "Kom inte och ta det ifrån mig!" För valfrihet handlar i grunden om Rut Hallnor i Boden. Vem vågar ta denna frihet ifrån henne?

Andra bloggar: DHE, JanMartin, Peter HPeter J, Pierre.