söndag, oktober 14, 2012

Är det bara män som får tjäna pengar och vara stolta över det dom gör?

Kritik%20mot%20att%20politiska%20v%C3%A4nstern%20vill%20avf%C3%A4rda%20RUT-avdraget 

Känslan av att få göra sin idé på riktigt, att kunna få fram den kvalité som finns inom vård och omsorg. Delaktighet, sjuksköterskornas förmåga att kunna påverka, snabba beslutsvägar, att utvecklingen går framåt. Marita Eerola beskriver en verklighet där hon och två sjuksköterskollegor från en kommunal verksamhet, tog över ett äldreboende och som idag bedriver tre äldreboenden med 200 anställda.

Just detta speglar vård och omsorgssektorn. 73 procent av alla företag där drivs av kvinnor, enligt SCB. Bland städföretagen är det 59 procent som drivs av kvinnor. Att påstå att det till stor del är kvinnliga företagare som hotas av vinstförbud blir mer eller mindre tydligt med detta inslag.

För Maritas och hennes personals del är det precis vad det hela handlar om. Förmågan att utveckla kvaliten inom välfärden, öka valfriheten och öka utrymmet för personal att kunna påverka en verksamhet som inte kännetecknas av otydliga beslutsvägar.

Lena Sommestaad, S-kvinnor möter denna verklighet på ett märkligt sätt. Inte minst blir det märkligt då det hävdas från många håll att välfärdssektorn enligt dem har blivit ett område där det finns pengar att hämta.
"...Eftersom man helt enkelt cementerar en gammal uppdelning, att kvinnor får gå från att vara lågbetalt anställda till att bli företagare med låg lönsamhet"

Hävdar Sommestad nu plötsligt att man inte ska uppmuntra kvinnor att bli företagare i välfärden för att vinstmarginalerna är låga? Alltjämt fortsätter Marita och hennes kollegor att driva vidare den verksamhet som är mer betydelsefull än de pengar som de nu tjänar. För är det bara män som får tjäna pengar och vara stolta över det dom gör?

Bloggar: Erica.
Media: ABDN, DN, DN, SvDSvD, SvD.