onsdag, oktober 31, 2012

Bidrag inte häftigt det är ett nödvändigt ont

Redan vid citatet "Aj då! du är dessvärre inte berättigad till bostadsbidrag!" höjer man på ögonbrynen. Försäkringskassan har likt andra myndigheter ett tydligt ansvar, att ge medborgarna tydlig information om de är i behov av samhällens skyddsnät. Det handlar dock inte om att rekrytera nya bidragstagare som är huvuduppdraget.

Det mest förekommande inslaget är reklamfilmen där en tjej har tröttnat på att bo i ett kollektiv och funderar på att ska ett eget boende. Inställningen är då att det är bostadsbidrag som hon behöver. Men det ger en ganska skev bild av unga som om de automatiskt skulle vara bidragsberoende så fort de flyttar hemifrån.

För bidrag, oavsett om det är försörjningsstöd eller bostadsbidrag finns det villkor för att bli berättigad dessa. I fråga om bostadsbidrag har Försäkringskassan lanserat sidan raknautbostadsbidrag.se. Att Försäkringskassan förtydligar sin information är inte det negativa, det är just inställningen mot unga, att det hela blir som en uppmaning även till dem som klarat sig undan bidrag då de redan har stabila inkomster från exempelvis arbete, att de uppmuntras till att söka bidrag.


Dessutom dök ett annat häpnadsväckande budskap upp i etern. Det är knappast på det viset att bidrag bör uppmuntra unga till att sitta hemma och spela dataspel istället för att ta ett jobb eller för den delen börja studera. Då kan man börja fundera hur inställningen till unga och bidrag egentligen är hos Försäkringskassan, eller om reklambyrån bara har gått lite utanför ramarna.

För egen del blev bostadsbidraget ett litet komplement till när studiestödet inte räckte till. Det var inget som jag egentligen eftersträvade, när jag väl tog ett eget arbete missade jag att redovisa detta till kassan. I och med detta blev jag återbetalningsskyldig. Det är också något som Försäkringskassan bör vara tydliga med till unga. För bidrag är inget häftigt och att unga inte berättigas till bidrag är inte negativt. Det är bara bra om unga lyckas skapa sig en egen inkomst genom eget arbete, utan att behöva bli beroende av Försäkringskassan eller socialtjänst. För bidrag är inte något attraktivt, det är ett nödvändigt ont för de som är mest beroende av att få det. Där har Försäkringskassan missat sitt ansvar.