onsdag, oktober 03, 2012

Budgeten påminner inte bara om Juholt, den är värre än det

Med Stefan Löfven anade man att approachen mot jobb och näringsliv skulle vara en annan än tidigare ledarskap. För en som har jobbat med näringslivet under många år, är dock pratet om en mer företagsvänlig politik bara den fasad som har målats upp. Löfvens skattechock är värre än tidigare.

"För lite och för sent" har snabbt bytts mot "för mycket och för tidigt". Attitydförändringen är en av de mest talande inslag i Socialdemokraternas argumentation kring skuggbudgeten. När bilden nu har klarnat bekräftas de föraningar som har funnits hos borgerligheten.

Sverige står inför utmaningar. Europas kris gör sig fortsatt påmind. Trots allt har Sverige tagit sig väl genom den djupaste krisen sen 1930-talet. Välskötta finanser har lett till att när de nu går att satsa, väljer att använda dessa medel medan andra väljer att strama åt. De stora utmaningar som finns är de strukturella arbetslöshetsproblemen. Unga utan jobb är en fortsatt stor utmaning och ett problem som funnits under många år.

Antalet långtidsarbetslösa unga är runt åtta procent jämfört med EU-snittet på 30 (Eurostat). Ungdomar är jämfört med andra EU-länder kortare i arbetslöshet, dock alldeles för många. Satsningar som har gjorts, tas nu bort. Den ungdomssatsning som avspeglas i närliggande bild, visar på hur de skattehöjningar som görs, inte kompenseras av de satsningar som görs på att få in fler unga på arbetsmarknaden.

I svaret till landets företagare riktas en skattechock i form en lägre sänkning av bolagsskatt, samt den "avståndsskatt" som riskerar innebära inte minst dyrare livsmedel, vilket är ett slag mot många barnfamiljer, runtom i landet.

Summa summarum är huvuddragen i skuggbudgeten från Socialdemokraterna inriktade på bidrags- och ersättningshöjningar. Att Stefan Löfven/Magdalena Andersson inte skulle svara upp gentemot regeringen var inte särskilt överraskande. Det är dock talande att Löfvens skattechock är värre än den som både Mona Sahlin och Håkan Juholt rullade fram. Så mycket för den vurm för näringslivet som vi fått höra under de senaste månaderna.

Bloggar: Anybodys, HannaIlseMarie, Ola, Peter A, Peter HRobertUlf.
Media: AB, AB, AB, DN, DN, DNDNSvDSvD.