lördag, oktober 20, 2012

Dags att fokusera på annat - sjöblockaden är legal

"Israel’s naval blockade of Gaza is both legal and appropriate." Eftersom det hävdas att blockaden av Gaza är illegal, är det viktigt att påpeka att även FN, i Palmer-rapporten konstaterar att sjöblockaden är legitim. Det är värt att ta upp detta faktum, när det främsta skälet för resan med Ship to Gaza är att enligt dem "bryta en illegal blockad av Gaza".

6 750 ton mat, 11 100 ton byggnadsmaterial passerade in i Gaza den 22 september. När det kommer till möjligheterna att skeppa in förnödenheter i Gaza, finns möjligheterna att göra detta. Via hamnen i Ashdod kan aktivisterna i Gaza förmedla sina fotbollar, musikinstrument etc. för invånarna på Gazaremsan.

Det stora problemet är att det inte saknas mat eller andra livsviktiga förnödenheter som saknas i Gaza. Det som saknas dock är mänskliga rättigheter. Organisationer som bl a Amnesty har konstaterat att Gaza kränker sin egen befolkning. Hot, tortyr och avrättningar av personer som misstänkts ha samröre mes Israel.

Ship to Gaza kan alltid välja sitt fokus för sin aktion. De har förstås valt den populistiska, snarare framför den humanitära. Vill de verkligen glädja några, är förstås en kursändring till exempelvis Syrien en bättre lösning. Om de inte vill syssla med den meningslösa aktion som inte gör annat än att underblåsa den konflikt som råder. Kanske bra att tänka på för de som förespråkar fredspris för aktionen.

Bloggar: Gunnar.