tisdag, oktober 16, 2012

Den politiska höststormen och dess tilltagande

Nu sker förändringarna i svensk opinion. Löfvens tystnad har förbytts till konkreta politiska förslag. Vad det säger om människors reaktioner brukar vara som vanligt, kanske bra att låta Socialdemokraterna prata politik. Vem vet? Samtidigt sker förändringar i omvärlden som sätter prägel på svensk politik.

Just nu utvecklar de flesta partierna sin politik. Vissa partiers utvecklingsarbete tycks vara mer påtaglig än andras. För vissas del handlar den största uppmärksamheten kring en specifik fråga. För välfärdens del är det viktigt att trygga valfriheten, kvalitén och tillgängligheten för medborgare. Glädjande är det att Vårdvalet i Stockholm utvecklas ännu mer för att säkra en mer tillgänglig vård i Stockholm, som tar mer hänsyn till medborgarnas enskilda vårdbehov.

Välfärden är Moderaternas största utmaning. Förutsättningen för ökat förtroende ligger också i att hitta ett område där man kan öka sitt förtroende. För Moderaterna och Alliansens del har det varit att värna valfriheten och kvalitén framför driftsform. Att prata om det senare finns det inget behov av, vem som utför vården har ingen betydelse, Socialstyrelsen har exempelvis konstaterat att kvalitén i äldreomsorgen inte skiljer sig åt pga driftsform. En signal om att det viktigaste för Moderaterna är inte att försvara en driftsform, utan att kämpa för högre kvalitet och mer valfrihet.

Att Centern genomgår ett omfattande förändringsarbete är inte förvånande. Det har efterfrågats sedan länge, varje enskilt parti äger sitt öde och sin förmåga att förnya sig. I sig är det också bra i längden för allianssamarbetet att samtliga enskilda partier förnyar sin politiska plattform. Inom Moderaterna har det varit naturligt att ständig förnya och utveckla sig. Till hösten 2013 kommer det politiska utvecklingsarbetet att ta form när partistämman tar beslut om den politiska plattform som Moderaterna ska gå till val med.

Trots allt sker det förändringar i omvärlden. De ekonomiska förändringarna i vår omvärld sätter prägel på det politiska klimatet. Människors oro inför den utveckling som sker runtom i Europa, där Sverige står sig väl tack vare att man hållit emot genom att högt ekonomiskt ansvarstagande av de offentliga finanserna, detta påverkar de etablerade partierna. Det är också detta som riskerar att skapa utrymme för missnöjesutyttringar. Det är därför viktigt att rusta Sverige väl, för fortsatt ekonomisk stabilitet och för att stärka svensk konkurrenskraft.

I tider av oro sker förändringar, när partier formerar sig och de konkreta förslagen blir mer påtagliga sker förändringar. Kampen mot september 2014 är helt öppen. Vad som helst kan hända tills dess.