söndag, oktober 14, 2012

En politisk höst skådas

Det tycks ske en fokusförskjutning i svensk politik. Utan att snöa in mig allt för mycket på allehanda opinionsmätningar, men att efter en tämligen lång smekmånad rent mediellt inte nå upp till ens en tredjedel av väljarkåren, får ändå ge en signal om att förhoppningarna ändå grusades rätt snabbt.

Vad har då hänt den senaste tiden rent politiskt? Det positiva är förstås att alternativen är nu mer tydligare än tidigare. Det förlorade året som ändå 2011 innebar, med allt för stort fokus kring en enskild person snarare än kring konkret politik och tydliga alternativ inom svensk inrikespolitik har nu lagts bakom.

Under de värsta turerna under förra hösten kom en undran om varför inte Alliansen utnyttjade det faktum att motståndaren var skadeskjuten å det grövsta. Dock är det ett faktum att när fokus rent allmänt är på det som är medialt mer intressant, kan det vara svårt att nå ut med det väsentliga, konkret politik. Politik är förstås mer än att vinna kortsiktiga poänger. Det är också en del i det arbete som sker inom mitt eget parti, att utveckla politiken, att bredda den och långsiktigt bygga förtroende, inte minst i frågor som traditionellt varit en akilleshäl för moderat del.

Under hösten sker ett intressant arbete. Folk kanske förvånas över en valstuga, 23 månader innan valdagen. Men fokus ligger på samtal, framför allt på att lyssna och ta in åsikter. Politik är som förhållandet företag kontra kunder. I det här fallet handlar det om politiska partier kontra medborgare som ska göra ett val. Det är genom att förstå behoven hos medborgarna som politiken formas på bästa sätt. Det blir således viktiga inspel till det utvecklingsarbete som sker, inte minst inom de politiska utvecklingsgrupperna som sker inom ramen för den politiska plattform som ska tas fram till partistämman i oktober 2013.

Vad som nu är något som i sig kanske inte ger de stora utslagen rent opinionsmässigt. Det ska inte vinnas några träningsmatcher, utan fokus är på fi, nalen. Dock tycks det nu skönjas en förändring i svensk inrikespolitik. När alternativen nu synliggörs förbytts förhoppningar mot antingen nöjdhet eller missnöje förändras också. Det är också känslan, att när vissa inte lever upp till de höga förväntningar som funnits, ska detta också synas. Inom den ramen kommer granskningen av alternativen vara viktig. detta föra tt man i kommunikationen med medborgarna också kan visa på vad som blir alternativet mot det som man själv presenterar.

I Sverige finns trots allt ett regeringsalternativ och fyra enskilda partier som inte tycks vilja ha med varandra att göra. Hur det förändras fram till valet återstår att se.

Bloggar: Fredrik, JohanMartinPeter Peter, Roger.
Media: AB, ABABDNExpGPSR, SvD, SvDSvD.