onsdag, oktober 24, 2012

Förnyelsen fortsätter - syna alternativen

När utmaningen att vinna ett andra raka val, kommer helt enkelt den mycket större utmaningen, att vinna ett tredje. Ju längre man är i regeringsposition, desto svårare blir det. Förmågan att ständigt var tydlig med samhällsutmaningar, tydligt peka ut de utmaningar som även väljarna ser är receptet för framgång.

Samtal i människors vardag är grunden till att forma en politisk plattform som ska möta väljarna i valet. 900 000 samtal är målet. Direkta samtal och webpaneler ska forma en politisk plattform, möta nya väljare som traditionellt sett inte brukar rösta på Moderaterna. Det var det som lade grunden för valseger 2006. För att locka nya väljare måste även politiken breddas.

Trots allt står det klart att jobben kommer att vara den viktigaste frågan. De åtgärder som har gjorts har gjort att det har gjort billigare att anställa, folk har fått mer i plånboken. Den senaste budgeten möter upp de utmaningar som finns i en orolig tid. Satsningar på företag, infrastruktur, forskning och innovation.

Det är dock viktigt att peka på problem som är rent strukturella. Frågor som de sociala skyddsnätens utformning är av högsta vikt. Exempelvis är förändringar i försörjningsstödet, i form av jobbstimulans för att det ska löna sig mer att gå från försörjningsstöd till eget arbete viktigt. Dessutom har även en princip om att unga som bor hemma ska kunna tjäna upp till 44 000 kr utan att familjens eventuella försörjningsstöd påverkas. Förslag har även lanserats om att lyfta hela det taket. Frågor om unga och utrikes födda är de strukturellt stora utmaningarna i jobbfrågan.

I tider när regeringen helt naturligt granskas hårdare än de eventuella alternativ som kan tänkas utmana i valet, är det också viktigt att också vara uppmärksam på vad som också är alternativen. Det är noterbart att vissa inte tycker om att Moderaterna väljer att synliggöra de alternativ som finns inom svensk politik, inte minst när vissa undviker att prata om det som är bärande i deras politik och granskningen ligger någon annanstans. Jag klagar inte på att regeringspartierna granskas hårdare, bara det att vissa kunde vara lite mer öppna med va de egentligen vill.

Min vän Mats åker runt i Sverige och möter företagare, främst inom restaurangnäringen. De är oroade för vad som ska ske om en annan politik skulle få råda, med högre kostnader att anställa unga, om sänkningen av restaurangmomsen skulle tas bort. I en näring med en marginal så låg som 0,6 procent är detta scenario rena dödsstöten för många. Att möta företagare i deras vardag är också en del i att synliggöra deras förhoppningar men även farhågor med vad som kan hända.

Således är grunden i den fortsatta förnyelsen att fortsatt vara ett lyssnande parti, lyhörd för folks förväntningar och farhågor, för att forma en politisk plattform. Fokus på att forma en politisk plattform, men också visa vad som är alternativet. Det är ambitionerna, att väljarna förtjänar få veta, vilken politik som ska drivas, med vem den ska drivas och vad som är alternativet mot detta.

Media: DNSvD.