tisdag, oktober 30, 2012

Hellre bra järnväg än höghastighetståg

Noterar Socialdemokraternas förslag om höghastighetståg. I sig finns det inget motstånd mot höghastighetståg, problemet för Sveriges del är en rad orsaker som också visat sig på annat håll. Just nu görs stora satsningar på infrastruktur, nybyggnad och underhåll. I den senaste infrastrukturpropositionen avsätts 86 Mdr till exempelvis järnvägsunderhåll under perioden 2014-2025. Dessutom lyfts satsningarna på Ostlänken och Göteborg-Borås fram.

De stora nackdelarna:

Befolkningsunderlaget: Anledningen till att höghastighetsbanor från exempelvis städer som Paris och London, är att de enskilt har fler invånare än hela Sverige. Dessutom pekar rapporten från Expertgruppen för miljöstudier på att just denna faktor som är avgörande för att höghastighetsbanorna mellan Madrid-Barcelona respektive Madrid-Sevilla visar på röda siffror.

Beräknade intäkter kontra rörliga investeringskostnader: I det scenario som är mest optimistiskt krävs det 5,3 miljoner resor första året. Jämfört med att det inledningsvis genereras mindre än 2 miljoner resan enligt bedömningar.

Miljövinster: Små och kostsamma utsläppsminskningar (Nilsson och Pyddoke, EMS 2009:3). Enligt utredarna i ovannämnda rapport handlar det om upp till 40 gånger mer än i det billigaste alternativet.