måndag, oktober 22, 2012

Jobb som SR Ekot inte ville räkna

Sveriges Radio Ekot har gjort en rapportering kring de som lämnat sjukförsäkringen. Trist nog utelämnas en del saker.

57 procent av de som deltagit i arbetslivsintroduktion (ALI) efter att ha lämnat sjukförsäkringen, finns i arbete, söker arbete, deltar i någon form av arbetsmarknadspolitiskt program eller gått vidare till studier. Vi ska nu låtsas om att dessa personer hade lämnats kvar i sjukskrivning, vilket förr, efter ett år ledde till förtidspension  och permanent utanförskap.

Att detta var ett systemfel gick inte att ta miste på. Genomför man en reform som säger att sjukskrivna ska prövas mot sjukersättning (så kallad förtidspension), är det ganska självklart hur de ansvariga på Försäkringskassan ska tolka de direktiv som kommer från politikerhåll.

Vad som sen utelämnas i Ekots rapportering är det faktum att subventionerade anställningar utelämnas i rapporteringen. Skulle man ta hänsyn till subventionerade anställningar säger de att fler än de två procent som  lämnat ALI, har fått jobb. Dock är utflödet till jobb större ju längre tiden går. Efter ett år efter att ha gått in i ALI är andelen ännu större andel som har kommit till jobb. Det säger lite mer än den granskning som Ekot gjort och som är hämtad under en relativt kort tid. Enligt Arbetsförmedlingen har ca 25 procent som lämnade sjukförsäkringen efter max 2½ år sen

De inkomststudier som gjorts tyder på att många har ökat sina inkomster från arbete efter att ha lämnat sjukförsäkringen och arbetslivsintroduktionen. En bättre situation för många som hade liten eller nästintill ingen inkomst från arbete. Vad man än har att säga om lönebidragsanställningar och nystartsjobb är de viktiga steg för exempelvis långtidssjukskrivna och funktionsnedsatta att komma i sysselsättning, efter långvarig frånvaro från arbetsmarknaden.

Detta ska tydligen inte räknas enligt Ekot. Vissa jobb är tydligen inte viktiga. Det är det som ger en missvisande bild i Ekots rapportering. Att inte räkna med många människor med exempelvis funktionsnedsättningar är missvisande. När fler får möjligheten att komma i arbete, på det ena eller andra sättet, stärks incitamenten för att också kunna komma i vanliga anställningar. Alla timmar som människor är i jobb räknas.

Rekommenderad läsning hos Den Hälsosamma Ekonomisten.
Media: AB, DN, SR.
Bloggar: GunvorGöranIlseMarie, LO, Martin, Peter.