söndag, oktober 21, 2012

Om välfärden (och kvaliten främst?)

Jag väljer att försöka göra två saker. Undvika att prata om hur motståndarna ska ställa sig till frågor om välfärd och möjligheten att göra vinst. Jag väljer även att försöka undvika att tala för mycket om vinst. Det är nämligen det som vissa tror att det är på detta viset, att marknaden är lösningen för välfärden och att det är detta som vi oroar oss för.

Det är därför som jag i debatten ofta återkommer till personer som Rut och Marita. Rut valde inte en privat hemtjänstutövare hemma i Boden för att dessa skulle proiftera sig på hennes skattepengar. Marita valde inte att tillsammans med hennes kollegor att ta över ett kommunalt drivet äldreboende för att de skulle dränera den på lättförtjänta pengar. Nä, Rut ville känna trygghet i sin vardag, få den där personliga kontakten med hemtjänstpersonalen som hon saknade i kommunen som skickade ut nya personer i princip varje besök.

Marita ville göra något som gjorde att både hon och hennes kollegor skulle få större inflytande över den verksamhet som de brydde sig så mycket om. Personalinflytande, snabba beslutsvägar är det som eftersträvas av medarbetarna, särskilt inom den offentligt drivna välfärden. Besök runtom om i landet har vittnat om detta, äldre som vill kunna bestämma mer, sjuksköterskor som undrar var alla de extra resurserna som kommer välfärden till, inte syns i den allra yttersta verksamheten där de själva befinner sig.

Tror man på Annelie Nordström, ordförande på Kommunal, så finns det en inställning inom arbetarrörelsen för att tillåta överskott. Som hon själv säger: "Jag tror inte på non profit. Hur man än vänder och vrider på det så behöver alla verksamheter, oavsett hur de drivs, gå med ett visst överskott för att utvecklas.". Det går stick i stäv med vad LO-ledningen tycker. Men Kommunal är inte bara det största medlemsförbundet inom LO-kollektivet, deras medlemmar är just vad hela frågan handlar om.

Det har påpekats förut hur Non Profitverksamheter inte klarar av att leverera. Även offentliga verksamheter har ett viss krav att gå med överskott. Det är det som är förutsättningen för att kunna utveckla verksamheten och även rusta den mot sämre tider. Vinstförbud handlar i stora drag om ett överskottsförbud. När vi sen ska prata om hur kvalitén inom välfärden finns det saker som kan diskuteras mer, som vikten av tydligare kvalitetsackreditering, transparens och "öppna jämförelser", samt förmågan att kunna påpeka fel och brister.

Det ska bli intressant att beskåda det scenario, där tvångsåtertagandet sker av Maritas tre äldreboenden som hon med två andra kollegor driver i egen regi efter att ha tröttnat på den kommunala rundgången. Det ska bli intressant när Rut Hallnor i Boden ska få det förklarat varför de som levererat hennes hemtjänst, som hon är så nöjd med, varför de inte får vara kvar. För det är vad det hela handlar om

Bloggar: Maria, MikaelMikael, PierrePeter.
Media: DN, DNDN, SvDSvD.