måndag, oktober 22, 2012

Omställning i en krisande tid


Det är förstås glädjande att båda parter inser det faktum att de varsel som nu sker inte rimligtvis bör innebära att folk bli arbetslösa. Erfarenheterna från 2008 finns i närminnet och många företag använder krisen för att ställa om med de resurser som de har satt av för att möta sämre tider.

I många fall utvecklar sig företagen till det bättre. Nu när varselvågen drar igång igen är det viktigt att påminna sig om vad som händer under 2008-2009. Försöken att tro att detta ska skada sittande regering är lite väl desperat, med tanke på vad som hände senast varselvågen drog över Sverige.

I tider av kris behöver svenska företag behov av omställning. 50 procent av Sveriges export sker till andra EU-länder, där krisens effekter är som störst. Det är en kris som påverkar den svenska exportindustrin, det som då bör göras är vad som kan stärka svenskt företagande och stärka svensk konkurrenskraft. Konjunkturinstitutet som i gårdagens SvT Agenda målade upp en mörk bild, ställer sig positivt att Sverige anpassar sig mer till Europa när det gäller den sänkta bolagsskatten.

Mycket av de satsningar som sker inom ramen för den budget som har lagts, är till för att möta den nedåtgående konjunkturen. Därför byggs vuxenutbildningen och högskoleplatserna ut i år. Det är på det sättet det fungerar, under perioden 1997-2003 drogs det ner runt 80 000 studieplatser, pga av uppåtgående konjunktur. Att studieplatser dras in i goda tider är inget nytt, de gjordes med föregående regering, det görs med denna och kommer garanterat att göras oavsett vem som sitter i regeringen. För vissa tycks detta faktum ha passerat förbi.

Det är även värt att påpeka vikten av det ansvar som vilar på arbetsmarknadens parter. Det är fullt rimligt att påstå att många jobb räddas genom att arbetstagare avstår löneutrymme för att det i krisande tider ska räddas kvar jobb i Sverige. Det är därför som det finns avtal som kan möta kriser som dessa. Det är därför som företag har förmågan att ställa om. Nu förbereds nya reformer för att ytterligare stärka företag i kristider, det är vad som säkrar omställning i en krisande tid.

Media: SvD.