torsdag, oktober 18, 2012

Post partiledardebatt en grå morgon

Torsdag morgon och ganska grått utanför. Det är egentligen svårt att hitta något att spinna på. Dock är signalerna från gårdagens debatt att det finns en fråga där partierna försöker ta initiativet, skolan.

Hur ska Sveriges konkurrenskraft stärkas? Hur rustas barnen inför farmtiden och hur förändras egentligen den svenska skolan? Likväl på journalistisk ledarplats som i riksdagens talar socialdemokratin brett om det satsningar som de säger sig göra i budgeten och hur regeringen sägs släppa initiativet om skolan. Men är det verkligen på det viset.

Satsningar på skola är inget man bara kommer på att man ska göra i en budget. Det är en långsiktig satsning med långsiktigt högre resurser, omläggningar av den svenska skolan som många är ödmjuka i att det tar tid. Då finns exempel lärarsatsning, en förlängning av lärarmiljard, fortbildningssatsning för lärare, lektorstjänster och förstelärare och extra resurser för att kunna ge särskild stimulans för att höja lönerna för för forskarutbildade lärare.

Det sker genom bättre och tidigare uppföljning av elevers resultat som fler nationella prov och tidigare betyg, återinrättande av speciallärarutbildningar, fokus på barns olika förmågor genom satsningar på yrkesvux och yrkesförberedande program. Det glädjande dock är att Socialdemokraterna i stort ansluter sig till det som genomförts och genomförs nu. Satsningar som sker varje år, inte bara via en enskild budget. att Socialdemokraterna ansluter sig till det som förespråkades tidigare i år är också intressant.

Annars är intrycket från debatten att svaren fortsatt är många. Vissa behöver svara på vad som är det gemensamma alternativet framgent, hur det ska presenteras för väljarna och hur ansvar ska tas gemensamt. Talande är att det är svårt att svara på den frågan, inte minst när en enkel fråga om varför kommuner och landsting, men inte privata näringar ersätts, om det ändå inte ger någon verkan av att höja arbetsgivaravgifterna för att anställa unga. Varför kompenseras kommunerna då om höjningarna inte ger någon effekt?

Det är också intrycket från debatten. Från socialdemokratiskt håll uttrycks egentligen inget nytt i skällan. Det är fortsatt samma upprepningar av tidigare frågeställningar om regeringens jobbskapande reformer. Vi ska vara klara med det kunde ha varit mycket värre än vad de är nu, men dock är ingen nöjd, det är läge att sluta ställa just den frågan.

Frågan är hur svensk konkurrenskraft stärks långsiktigt, hur omfattande satsningar, på sänkt bolagsskatt som exempelvis Konjunkturinstitutet ger medhåll till som en rimlig åtgärd, investeraravdrag, återkommande satsningar på infrastruktur samt forskning och utveckling. Frågorna från partiledarbatten är i många fall obesvarade.

Bloggar: Johan, KatarinaMartin, Peter, Peter.
Media: SvD.