lördag, oktober 13, 2012

Som om de inte har lärt sig av 2008

I sig har det fungerat förr. Krisavtalet som slöts mellan IF Metall och arbetsgivarna 2009, var ett tecken på att båda parter såg allvaret i den situation som hade uppstått. Jobb var hotade, både pga global konkurrens och det starka efterfrågetappet som skedde tämligen direkt efter Lehman Brotherkraschen. Från en dag med fyllda orderböcker till att stå nästa dag med inga ordrar alls.

Nu har Sverige återigen drabbats av en varselvåg. Runtom i Sverige, Säffle, Orrefors och Oxelösund hotas människors jobb. Det är självklart att vi likt 2008-9, ska lämna utrymme åt arbetsmarknadens parter att kunna hitta lösningar för att komma igenom en tid av oro, utan att det hotar alldeles för mycket jobb. Det som kan förvåna är hur enskilda fackförbund väljer att skydda sina medlemmar lite extra. Bland annat konstaterades det i den RUT-rapport som jag tidigare har skrivit om, att fackförbund som IF Metall och Byggnads, till skillnad från många andra erbjuder sina medlemmar en kompletterande inkomstförsäkring som skyddar vid arbetslöshet. Med tanke på den utsatta situation som Metalls medlemmar står inflr, borde ett sånt extra skydd bli mer relevant.

Vad kan då göras för att möta en orolig omvärld. Vad kan politiker göra? Tongångarna förändras snabbt, från att under den förra krisen ha ropat på återkommande miljardstimulanser, är det nu en linje med mer åtstramningar och mindre satsningar på det som kan stärka näringsliv och företagande, samt i längden även jobben. Tidigare regelverk och den återhållsamhet som har varit, sätter Sverige i en mer gynnsam situation än andra. Att spendera med pengar som man har tycks vara en lyx som Sverige har.

Det är därför som satsningar sker i infrastrukturen, där forskning och innovation stärks ytterligare, åtgärder som sänkt bolagsskatt och investeraravdrag för att stimulera både stora och små företag, översyn av alla befintliga regler som hindrar bostadsbyggande i snabbare takt. Dessutom strukturella satsningar som ungdomspaket med satsning på lärlingsutbildningar, yrkesvux, nystartsjobb och utökande av antalet studieplatser, satsningar för att snabbare etablera människor på arbetsmarknaden, komma åt den ökande gruppen långtidsarbetslösa samt de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden pga av höga marginaleffekter i försörjningsstödet.

Dock vet vi, med erfarenhet av 2008 års kris och de mängd varsel som skedde i främst industrin, att det bästa för att stärka Sverige och svenskt ekonomi är att hålla strama tyglar och inte fara iväg för mycket. Den befarade arbetslösheten på runt 12-13 procent besannades gott nog inte. Det fascinerande är att socialdemokratiska opinionsbildare nu försöker göra det här till ett partipolitiskt spel, i tron att det här ska skada regeringen. Som om de inte har lärt sig av 2008 års varsel.

Bloggar: Göran.
Media: AB,AB, DN, DNSR, SR, SRSvD.