torsdag, oktober 11, 2012

Ta inte från mig rätten att välja!

SSU är ytterligare en i raden som slår in på vinstförbudsspåret. Endast genom ränta på insatt kapital ska privata välfärdsaktörer kunna göra avkastning. Men det är inte bara det. SSU vill även flika in i den valfrihet som bör utvecklas ännu mer och som bör omfatta alla vårdtagare, oavsett vilken kommun de bor i.

Varför inte vinstförbud?
Som bland annat Anna Johansson (S) konstaterar, det är svårt att komma åt vinster genom ett förbud, eftersom vinster går att dölja. Ser man till en annan diskussion, den om lagen om kvotering i norska bolagsstyrelser, kunde den kringgås utav att bolag bytte juridisk form.

Den andra handlar om fokus på debatten. Kan man däremot begränsa vinster i välfärden? Ja, om fokus till hundra procent ligger på att förbättra kvalitet och innehåll i den offentligt finansierade välfärden. I det avseendet blir det intressant att se om det finns vissa verksamheter som kan leva upp till högt ställda kvalitetskrav, men ändå kan åstadkomma överskott i verksamheten.

I detta avseende blir det en fråga om privata aktörer vill fortsätta verka inom samt utveckla välfärden, tillföra externa medel genom ägartillskott och upplåning. Om de inte tillåts avkastning på sina medel, för att betala av lån, utveckla verksamheten genom upprustning av lokaler och befintlig utrustning, fortbildning av personal, eller rentav kunna sätta till kommande år för att kunna rusta sig inför eventuella förluster kommande verksamhetsår, vilka är då beredda att bidra till att utvecklas välfärdens innehåll? Som Dagens Samhälle även konstaterade, gick de sju största aktörerna back förra året.

Lagen om valfrihet (Lov ) bör skrotas?
Lagen om Valfrihet handlar främst om att kunna gynna vårdtagaren framför vårdgivaren. Problemet med LOV idag är att den i mitt tycke inte riktigt är fullt utvecklad. Detta ligger mycket kvar i gamla strukturer som funnits inom välfärden i flertalet år. Politiker planerar och beställer saker för ett visst pris och under en viss period. Det lämnar även dåligt utrymme för andra, som personal att påverka den befintliga verksamheten. Små, mindre nischade aktörer missgynnas av denna situation då priset är en aspekt som tas i allt för högt beaktande. För kapitalstarka aktörer är det lättare att gå ner i pris, när denna faktor spelar roll i upphandlingen skapas en situation där stora aktörer gynnas på mindre aktörers bekostnad.

Men även stora aktörer påverkas. Som Stanley Brodén, koncernchef på Aleris konstaterar, har Sverige bland de lägsta priserna i västvärlden för vård och omsorg. Hur kan det gå ihop, när svenskar generellt värderar vikten av en offentlig finansierad välfärd högt, att vissa aktörer upplever att de inte kan leverera kvalitet till begärda priser?

För att skapa mer gynnsamma situationer, där ett antal sjuksköterskor har friheten och möjligheten att kunna starta och driva sin egen verksamhet, behövs därmed LOV utvecklas ännu mer, med en vårdpeng där vårdmottagarens val styr utbudet snarare än det innehåll som politiker som planerar och beslutar att upphandla. Dessutom, med mer fokus på en tydlig kvalitetsackreditering, öppna jämförelser som underlättar att jämföra kvalitet och innehåll mellan vårdgivare oavsett driftsform kan kvalitetsaspekten få större fokus.

Inför ett kommunalt veto mot fri nyetablering av välfärdsföretag?
Det är detta som går att kalla valfrihet för kommunpolitiker. Välfärdens innehåll blir mer beroende av vilka som sitter vid makten i respektive kommun. Det skulle förstås skapa kortsiktig osäkerhet istället för långsiktigt hållbara förutsättningar, för att skapa god och hög kvalitet inom all offentligt finansierad välfärd.

nej SSU, det är helt fel fokus i debatten om vinster. Dessutom att tro att man kan gå in och diktera valen för enskilda medborgare, genom att begränsa deras frihet att kunna få välja vårdgivare. Ideella och non profitaktörer kommer ha svårt att kunna ersätta de tusentals privata företag som finns inom välfärdssektorn, inte minst när de har svårt att utvecklas.

Vi kan således fokusera mer på kvalitetskraven kan förtydligas och höjas, snarare än vad SSU vill, genom att inverka på din och min rätt att kunna få välja vårdgivare.

Bloggar: FMSF, Frihetssmedjan, MarkusTallen.
Media: ABSvD.