måndag, oktober 29, 2012

Tala om jobben men tala om vad (s)om görs

Jobben kommer att avgöra valet 2014, ekonomin likaså. Förtroendet i dessa två viktiga frågor kommer vara avgörande. Trots en betydande kris har Sverige stått ut i många avseenden, en budget i balans, betydande överskott och minskad statsskuld. Dessutom har satsning på fler i jobb varit huvudprioriteringen.

Sysselsättningen har ökat, sysselsättningsgraden har ökat den med. Statens skatteintäkter är högre än 2006, trots skattesänkningar på 100 mdr kronor. Samtidigt rullas en rad åtgärder ut i senaste budgetförslaget. Stärkta drivkrafter för små och stora företag, genom sänkt bolagsskatt och investeraravdrag. Till det fortsatt ökade satsningar på infrastruktur, forskning och innovation, ett ungdomspaket på 8,1 mdr, med utökande av studieplatser, satsningar på nystartsjobb, lärlingsjobb m.m.

Det vissa personer missar är att Stefan Löfven måste berätta en annan sak, hur en skattechock på 30 mdr kronor stärker jobben och Sveriges konkurrenskraft.

Media: AB, SvD.