lördag, oktober 06, 2012

Valfrihet handlar om Rut Hallnor i Boden

"Ja! Kom inte och ta det ifrån mig!" Orden från Rut Hallnor som tröttnade på den kommunala hemtjänsten, som när Bodens kommun införde LOV fick chansen att själv välja, de går inte att ta miste på. Bodens kommunledning har vacklat i frågan. Runtom i landet blir frågan om vinster och valfrihet i välfärden en fråga som i slutändan drabbar enskilda personer, som Rut Hallnor.

Ardalan Shekarabi, före detta SSU-ordförande har fått uppdrag att utreda förutsättningarna för den offentligt finansierade välfärden. Hans inlägg i debatten är en av de mest sunda i debatten kring vinster och valfrihet i välfärden. Att göra vinst har i sig ett egenvärde. Det kapital som man tillför i verksamheten, vill man gärna ha avkastning på. De största friskolekoncernerna har de senaste fem åren tagit in drygt 1,5 miljarder i extern finansiering, från upplåning och ägartillskott.

Vem kan påstå att dessa pengar hade kommit välfärden till del om de som driver privat verksamhet, inte fick göra en avkastning på insatt kapital? I detta avseende är det en fördel att mer pengar kommer välfärden till del, än bara den del som vi avsätter i form av skatt.

Shekarabi radar upp tre olika scenarier i sin text, jag tillåter mig ansluta till den första. Det är också denna som Socialdemokraterna har svårt att förhålla sig till, att det viktigaste är förstås kvalitén i verksamheten, inte vem som driver den. För Rut Hallnor i Boden, blev den privata aktören just den aktör som kunde ge det som var bäst för henne.
Trött på att hela tiden möta nya ansikten, gång efter gång i den kommunala hemtjänsten, gav införandet av Lagen Om Valfrihet i kommunen henne chansen att välja en aktör som såg bättre vilka behov som hon hade. Det är dessutom på det viset att vården är ett relationsyrke, äldre lägger stor vikt vid den personliga kontakten. Det ska kännas tryggt att bli omhändertagen.

Hur ska man då utveckla det som Ardalan Shekarabi målar upp det alternativ som jag ansluter mig till? Det har jag tidigare radat upp i en tidigare postning. En tydlig kvalitetsackreditering för all form av välfärdsverksamhet, oavsett driftsform, öppna jämförelser för att man lätt ska kunna jämföra kvalitet och resultat mellan olika aktörer. Dessutom stärka rättigheten att kunna ifrågasätta all form av bristande kvalitet inom välfärden, oavsett aktör.

Välfärdens innehåll styrs fortfarande mycket utifrån vad politiker planerar och beställer. Valfrihet och inflytande över välfärdsverksamheterna är något som fortsatt kan utvecklas. Välfärd upphandlas idag i alldeles för ofta efter pris. Det har skapat en situation där kapitalstarka aktörer har kunnat gå lägre i pris, små verksamheter har svårt att konkurrera med detta. Det måste ersättas med både en tydlig prisbild och strikta kvalitetskrav.

I Stockholm går 30 procent av förskolebarn i en privat förskola, 40 procent av gymnasieeleverna har valt en fristående gymnasieskola. I grunden handlar debatten om din och min välfärdsverksamhet som nu är hotad i debatten om välfärdsvinster, om det nu är förskolan där din tvååring träffar sina kompisar, eller hemtjänsten som ser om din 85-åriga mormor. Vissa vill hävda att ideell och kooperativ verksamhet kan ersätta detta. Problemet är att de ensamma inte kan fylla detta eventuella tomrum.

Lars Stjernqvist, före detta partisekreterare i Socialdemokraterna och numera kommunalråd i Norrköping säger det självklara: "Om ett vinstförbud skulle bli av skulle jag vara tvungen att säga nej till en skola som kanske är allra bäst på att ge stöd till barn med stora behov." För Rut Hallnor i Boden är det hotet om att bli av med den hemtjänst som hon tycker så mycket om. "Kom inte och ta det ifrån mig!" För valfrihet handlar i grunden om Rut Hallnor i Boden. Vem vågar ta denna frihet ifrån henne?

Andra bloggar: DHE, JanMartin, Peter HPeter J, Pierre.