söndag, november 18, 2012

Bara man tror på seger kan man vinna den

Visst är det utmanande att förvalta ett förtroende. Att sitta vid makten är medvetenheten om att ständigt bli granskade för det som man genomför. När förtroendet ska prövas på nytt inför väljarna blir utmaningarna än större, val för val.

Det var säkert inte många som trodde i november 2008 att den svenska borgerligheten i maktens korridorer, skulle bli en långlivad historia. Historian av borgerligt samarbete säger något om oförmågan att hålla emot. Det var dock fallet med bildandet av Alliansen som initiativet kring att framstå som enade, vreds ur motståndarens grepp. Trots allt stod man där 2008, uträknade av alla, av opinionsbildare, analytiker och säkert en och annan väljare.

Det var nog bara partister som jag själv var väl naiva nog att räkna med "Ojå, vi kommer vinna valet igen!". I det läget hade Mona Sahlin fältet öppet för att formera arbetet för ett socialdemokratiskt återtagande av regeringsmakten 2010, för att kunna titulera sig Sveriges första kvinnliga partiledare. Alla möjligheter låg i hennes händer, hade hon inte vikt i sin övertygelse, kanske vi hade sett en rödgrön regering där, med socialdemokrater och miljöpartister sida vid sida. Det var det som Mona ville, men som hon inte fick och tvingades till slut vika sig för den interna opinionen.

Framtidsdagen handlar om framtid, att blicka mot framtiden och se dess utmaningar. Visst har det blivit svårare idag att vinna val igen, igen och igen. Den gamla socialdemokratiska hegemonin, att förvalta en välmående nation som Sverige, som under flertalet år växte sig starkt är långt borta. Väljare ser samhällsutmaningar som ständigt växer fram. Diskussionen med dess väljare under hösten ger en signal om vilka utmaningar som de ser som viktigast. Genom att lyssna kan man också forma svaren på dessa lösningar, men det handlar också om att belysa de utmaningar som väljarna ser som viktigast, på bästa sätt.

Utmaningarna känns ganska självklara. Människor som inte etablerar sig i samhället tillräckligt snabbt, varsel på grund av ekonomisk oro runtom i vår närhet, höga trösklar för att komma in i arbetslivet och en skola där jämlikheten mellan skolor skiljer sig starkt åt. Det är i sig iögonfallande att av de 39 skolor med lägst behörighet till gymnasiet ligger i Malmö. Liberal politik har traditionellt varit grundad i att genom skolan utjämna livschanser, framför att utjämna skillnader som varit den socialistiska modellen. Allt ska gå att ärva förutom det sociala arvet från ens föräldrar.

Med den bakgrunden blir svaren på hur människor ska bli mer delaktiga i samhället. Att snabbt komma i jobb, att kunna utbilda sig för att snabbare känna delaktighet i samhället. I samarbete med andra möter Sverige de utomstående utmaningar som inte tar slut vid landsgränserna. Det är på det viset som Sverige tar ansvar både inom och utanför dess gränser.

Inför 2014 finns fortsatta utmaningar i samhället. Det är därför som förtroende kommer att sökas för att vinna ett tredje val. Val vinns inte med vad man har gjort, utan med vilka samhällsutmaningar som man väljer att belysa och förmågan att möta de utmaningar som väljarna ser som viktigast. Det kommer vara svårt att vinna igen, igen och igen. Men det är just därför som ambitionen ska vara att vinna igen. John F Kennedys ambition med att sätta människan på månen, grundade sig inte i att det skulle vara lätt, utan svårt. Att vinna val är svårt, därför ska de vinnas.

Media: 6MAB, GPJW, PHSvD, SvDSvD, SydSv.