lördag, november 03, 2012

Det här med läxläsning

Noterar irritation kring det här med läx-RUT. Grunden till förändringen var att det rådde oklarheter om avdrag för barnpassning, som i sig varit populärt, också kunde inbegripa hjälp med läxor under själva barnpassningen. Detta har nu förtydligats.

Sen är det här med logiken i kritiken. Socialdemokraterna tycks i sin senaste budgetmotion tycka det är ok med barnpassning, men inte med läxläsning. Något som Aftonbladets ledarsida lyfter. Sen frågan om läxläsning i skolan där har vi sett exempel på olika ideella organisationer, som Mattecentrum som hjälpt över 80 000 barn.

Det är en möjlighet för exempelvis lärarstudenter eller andra organisationer, behöver inte betyda att det är den egna läraren som erbjuder detta extrastöd.
Det är just denna del, där Socialdemokraterna lyfter ett förslag som innebär runt 70 öre per elev eller runt 12 minuters stöd per elev och år. Frågan är hur mycket det hjälper om det ändå ska vara till för alla.