lördag, november 17, 2012

Det krävs också idéer och politik för fler jobb

Det har dykt upp ett strategidokument där "framtid" nämns 25 gånger. Idag hålls Moderaternas framtidsdag. Man kan alltid centralt ta fram ett internt dokument, eller så kan man hysa in ett gäng mufare i en färgfabrik, samla partiaktiva för att tillsammans ta fram idéer för framtiden utmaningar.

Det är som artikeln av Per Schlingmann gör sig påmind ännu en gång. Att prata om affärsplan räcker inte om man väljer att rikta udden mot de som har behov av affärsplaner och som formar framtidens jobb. Det räcker inte med att nämna framtid i ett strategidokument 25 gånger, om man inte förnyar politiken. Läxan måste göras, har man mött motgång två gånger i rad blir hemläxan ännu viktigare.

Just nu råder oroliga tider. Varsel i sig är inget nytt, men människor som jobbar runtom i landet känner en stor oro över om deras jobb kommer vara kvar i morgon. Att forma politiken för att möta dessa utmaningar, som till stor del beror på faktorer utanför Sveriges gränser, är lika viktigt som att forma en politik som möter framtidens jobb där de växer fram och ha en politik som gör dessa jobb möjliga att växa fram.

Att möta krisen handlar om att stärka företagen med sänkta kostnader. Det görs också även om vissa inte ser det eller vill se detta. Företagens konkurrenskraft ska stärkas, broar ska byggas mellan utbildning och arbete, skolan ska stärkas och Sverige ska upplevas som tryggt att leva och bo i.

När man ständigt förnyar och utvecklar politiken kommer man ständigt framstå som intressant, för annars kommer väljarna gå någon annanstans. Det handlar om att vara konsekvent i sin politik, att undvika att ena månaden ropa att det görs för mycket, men som när varselvågen nu drar över landet, stå och påstå att det görs för lite. Att sedan möta krisen med att föreslå kraftiga kostnadsökningar för jobb och företagande är sällan en bra medicin i tider av ekonomisk oro.

Det är därför viktigt att ta människors oro på allvar. Sverige har resurser att möta krisen och dessa ska utnyttjas väl. En arbetsmarknad präglad av ordning och reda, då parterna ansvarar för att skapa långsiktig stabilitet. Hur arbetsmarknaden utvecklas mot att möta de nya jobben, hur trösklar rivs och brorar byggs, handlar om att gemensamt ta fram idéer och även ta in dem från dem som dagligen påverkas av politiken och de utmaningar som finns i samhället. Det sker bland annat på Framtidsdagen.

Media: AB, DN, DN, SR, SvD, SvD.