söndag, november 04, 2012

Gamex och kreativa spelnördar

Hur många går på en data- och tv-spelsmässa utan att ens spela ett enda spel? Jag är säkerligen unik i det avseendet. Intresset för dataspel ligger snarare än direkt i att sitta med en dator eller handkontroll framför sig. Det är allt det som finns bakom, det som skapar intresset och där Sverige ligger långt framme.

Den svenska spelförsäljningen uppgick förra året till 168 miljoner euro, enligt Dataspelsbranschens egna siffror. Enbart förra året ökade omsättningen för svenska spelutvecklare med 96 procent till 2,32 miljarder kronor. Till 2015 finns visionen om att branschen ska fördubbla sin export. Det är ett kvitto på att dataspelsbranschen i allra högsta grad har framtidspotential.

Det är det jag försöker kolla upp, hur möjligheterna är att kunna ta del av den växande dataspelsbranschen genom att själv bidra med sitt teknologiska kunnande. Även om de inte är det centrala fokuset för många unga spelintresserade, är de där för att locka unga för att också vara de som i framtiden utvecklar de nya framgångsspelen.

Mediagymnasiet i Nacka har i år startat en spelutbildning. Drygt 600 elever går på skolan för tillfället och dataspelsutveckling blir en självklar del av det mediala spektrat. Sanna som jag träffar i montern är entusiastisk om den verksamhet som bedrivs på Mediagymnasiet, en entusiasm som nästintill bokar in ett närstående besök på skolan för att i praktisk mening se vad som pågår.

Jag möter Joakim från Blekinge Tekniska Högskola i deras monter. Han berättar om verksamheten nere i Blekinge som har den enda civilingenjörsutbildningen inom spelutveckling, plus att forskning bedrivs inom spelutvecklingsområdet.

I Skövde visar man på hur utbildningen ska omsättas i praktisk och entreprenöriell mening. Inkubatorn som hjälper studenter att starta och driva företag, med den ekonomiska och juridiska kompetensen för att enskilda studenter att kunna komma igång snabbt med sina idéer. Dataspelsbranschen är växande och genomströmningen är stor hos de som fokuserar på spelutveckling. Där hjälper inkubatorn studenter att växa.
I Skövdes monter får jag även syn på projektet Donna, syftat till att skapa nätverk för kvinnor inom dataspelsbranschen. Det handlar om skapa ett nätverk för kvinnor som läser inom en starkt mansdominerad utbildning, men att också öka intresset för kvinnor att söka till de utbildningar som ges inom spelutvecklingsområdet.

Runtom på mässan erbjuds olika möjligheter till att vara verksam inom spelindustrin. Gymnasier, högskolor och dataspelsföretag erbjuder möjligheter för unga som är här för att spela spel, att också vara med och utveckla framtidens storsäljande spel. Även om mångas fokus inte ligger på dessa inslag, är dessa högst påtagliga och också mitt fokus för denna mässa.

Efter några timmar hade jag fått min dos av mässan och lämnade den utan att ha rört ett enda tangentbord eller spelkontroll. Dock är intrycket av att dataspelsintresset är extremt stort, men också att Sveriges position inom branschen är stark. Det är därför jag sökte upp dessa aktörer som erbjuder en brygga in i spelindustrin, för unga som också vill vara med och utveckla nya spel. Det är en näring som i Sverige omsatte 1 512 personer år 2011. Det gör det förståeligt att regeringens främjandesatsning inom kreativa näringar, även ska innefatta dataspelsutveckling.