fredag, november 16, 2012

Gaza - en skräck från två håll

Återigen står hotet om markoffensiv mot Gaza, likt den situation som uppstod för fyra år sen. Vad som dock står klart, är att det är en situation som ingendera part vinner på. Priset betalar folk på två sidor.

Det oroande i konflikten är att den sker mellan två parter som i nuläget vrider upp aggressionsnivån, med risk att den blir okontrollerbar. Invasionen i Gaza 2008-09 talar om hur situationen kan spåra ut helt fullständigt, en situation som inte visade sig vara framgångsrik för någon av parterna. Den upptrappning som nu sker, som förefaller sig ha orsakats av den ökande raketbeskjutningen från Gaza (800 raketbeskjutningar hittills i år) är förstås en upptrappning som måste hejdas innan den eskalerar allt för mycket.

Samtidigt är det lägligt att påminnas om att det för vissa handlar om en terror som riktas åt två håll. Den isolation som Gazas befolkning lever under förvärras även av det förtryck som många upplever inifrån Gaza, från terrororganisationen Hamas som styr området och som i sig har skapat en djup polarisering mellan Hamas och President Abbas från Fatahpartiet. Under de senaste åren har det kommit rapporter från bl a Amnesty, om hur Hamas ignorerar lagstiftning, avrättar dissidenter som anklagas för att ha samarbetat med Israel, för att nämna något.

I Israel bor det drygt en miljon människor inom räckvidd för raketbeskjutningen från Gaza. Att raketerna nu når Israels andra stad, Tel Aviv säger något om att hotet från raketbeskjutningar skapar en allt mer tryckt vardag för många israeler. Mer än nio av tio barn i Sderot uppvisar symptom på post-traumatisk stress, enligt en studie från 2008.

Vad konflikten behöver nu är allt annat än ökad polarisering. Vad som behövs är grunden till en bredare fredsprocess. Det kan dock i nuläget upplevas som en vag förhoppning, men hoppet är det sista som trots allt överger en. Det som krävs nu är återhållsamhet, men även slut på oprovocerade raketbeskjutningar som riktas mot civila.

Bloggar Norah och Utrikesministern.
Media: ABABABABDNDNDNDNSvD.