söndag, november 11, 2012

Håll politiker borta från köksborden

Kan bara konstatera en sak, om Magdalena Anderssons vilja att kvotera föräldraförsäkringen, för att föräldrarna ska ta ut lika mycket. Det är inget annat än ett intrång i människors vardagsliv som politiker ska hålla sig ifrån.

De runt 700 000 föräldrar som varje år fattar beslut om hur föräldraledigheten ska tas ut. 72 procent tas visserligen ut av kvinnor, men det är värt att påminna om att de är helt frivilliga beslut som ska respekteras. Att gå in och dela lika blir således ett intrång i människors vardag.

Det som kan var av fördel är att istället göra det gynnsammare att få båda föräldrarna att ta ut sina dagar, utan att detaljstyra. Jämställdhetsbonus är en lösning. Kristdemokraterna drar fram några andra förslag på lösningar.

Det som föreslås som förändring är att öka flexibiliteten längre än det första året, för att inte påverka vare sig sjukpenninggrundande inkomst eller till tjänstledighet. Pappor tar i regel ut sina föräldradagar när barnen är lite äldre. Dessutom föreslås att föräldrar som delar vårdnad ska ha samma rätt till barnbidraget, något som mammor idag har beslutanderätt över.

Det finns således andra lösningar som kan gynna föräldrar att ta ut sina dagar, inte minst pappor. Men det ska utan att det kommer till det stadiet att politiker börjar detaljreglera föräldrarnas vardag och privatliv.