fredag, november 09, 2012

Jakten på den likvärdiga skolan

Skolverket avger i sin rapport att betygsskillnaderna mellan könen ökar. Pojkar med utrikes bakgrund och pojkar från hem med låg utbildningsbakgrund presterar sämre än övriga om man ser till betygssättningen. Att det kompensatoriska uppdraget är viktigt, att ge alla elever förutsättningar att lyckas.

Det är i kölvattnet av detta som jag bekymrar främst för en situation som uppmärksammas, den i Göteborg. Under flertalet år har det påpekats på bristerna, därför är Skolverket enligt de företrädande allianspolitikerna inget överraskande. Vikande kunskapsrsultat, dåliga uppföljningar, bristande likvärdighet inom och mellan stadsdelarna, hur resurserna fördelas i synnerhet till barn/elever som behöver särskilt stöd.

Vad är det där som behövs? Behovet av bra och behöriga lärare, bättre förutsättningar för rektorer är något som ständigt lyft. Dessutom lyfts frågan om att lyfta ansvaret från stadsdelarna till en central grundskolenämnd, samt stärka kvalitetsarbetet. Det är konstigt att denna situation på vissa håll inte lyfta fram, när man kritiserar likvärdigheten i skolan. Något som nu kritiseras från S-håll, är frågan om läxhjälp i hemmet. Det är konstigt då man tycks tycka att det är ok med barnpassning, men inte med att man hjälper till med läxläsningen. Den logiken fungerar inte. Dessutom blir satsningen på läxhjälp i skolan en tumme, då det handlar om ca 70 öre per elev.

Hur stärka livärdigheten? På nationell genomförs nu den största omläggningen av den svenska skolan någonsin. Exempel på reformer som genomförs;

 • Förstärkt undervisningstid
 • Läsa-skriva-räkna
 • Lärarlyft
 • Rektorslyft
 • Fler undervisningstimmar i matematik
 • Ny skollag
 • Nytt betygssystem med flera steg
 • Ny gymnasieskola med två tydliga inriktning
 • Moderna lärlingsutbildning
 • Nya kurs- och läroplaner för grundskolan
 • Ny lärarutbildning
 • Betyg i åk 6
 • Fler och tidigare nationella prov
 • Karriärstjänster för lärare
 • Satsning på höjda lärarlöner
 • Lärarlegitimationer
Det handlar också om att åtgärderna är verksamhetsnära och forskningsbaserade. Genom att jämföra och lära av varandra, hur vissa kommuner lyckas med det kompensatoriska uppdraget är en del av den lyckade skolutvecklingspolitiken som synts inte minst i många borgerliga kommuner. Det är så man prioriterar och tar ansvar för skolan.
Media: GPSRSR.