måndag, november 12, 2012

Tillbaka till fra(m)tiden

Varje parti äger sin egen utveckling. Väljare belönar partier för att de kan belysa de samhällsutmaningar och även problem i samhället som väljarna själva tycker är viktiga. Under hösten samtalas det med väljare runtom i landet. Till helgen samlas moderater för framtidskonferens. Det är således framtiden utmaningar som är fokus för att vinna fortsatt förtroende.

Att utveckla ett parti handlar mer än om att bara ta ställning i vissa enskilda frågor. Utvecklingsarbete sker som sagt i de flesta partier. Jag har noterat att inom Socialdemokraterna pågår framtagandet av ett nytt partiprogram. Jag må vara partisk, men av de stycken som jag har läst får jag känslan av att partiet i sig ska vara lösningen på människors vardagsproblem, framför att människor ges verktygen att bygga sin egen framtid.

Det som traditionellt skiljer vänster och höger åt är synen på hur människors livschanser ska möjliggöras. Då traditionell vänsterpolitik handlar kort och gott om att utjämna skillnader mellan människor, har liberal och konservativ politik mer av fokus att utjämna folks livschanser. Att bygga en politik som skapar lika möjligheter för människor att lyckas, oavsett deras bakgrund är trots allt den bästa vägen.

Grunden till den moderata framgången ligger mycket i nederlag och insikten om att väljarnas missnöje svarade upp mot en politik som inte höll ihop. Ett parti i förnyelse ska kunna våga ifrågasätta gamla ställningstaganden, utan att det äventyrar den ideologiska grunden som bygger ett parti. Ett partiprogram är i sig ett verktyg för partiet, men svaren samhällslösningarna besvaras bäst i samtal med dem som man vill förtjäna förtroende hos.

Kampen om jobben kommer att vara svaret på vem som kommer att förtjäna människors förtroende att få bilda regering. Arbete är grunden till att människor ska få en chans att etablera sig, oavsett om man är ung och söker sitt första jobb, eller har kommit till Sverige för att skapa sig en bättre framtid. Den moderata jobbpolitiken ska fokuseras mot att alla jobb ska löna sig oavsett inkomst.

Grunden i framtidens jobbpolitik handlar också om att se var de nya jobben växer fram. De återkommande varslen i svensk industri är i sig oroande, men de säger något om de globala utmaningar som Sverige är en del av. När gamla jobb försvinner kommer nya. Inom tjänstesektorn, men framför allt inom de kulturella och kreativa näringarna, vilket bland annat EU och Framtidskommissionen har belyst.

Det parti som kommer vinna väljarnas förtroende är de som har fokus riktat mot framtiden, utan att framstå som de som försöker backa in i den. Det är det som är grunden i om framgången i att fortsatt förtjäna väljarna förtroende i två raka val även ska återupprepas en tredje gång.

Bloggar: Fredrik, Johan, Martin, Peter.
Media: AB, AB, DNDNDN, ExpExp, SvD, SvD.