onsdag, november 14, 2012

Träning handlar om bra hälsa

Gårdagens utspel med Moderaterna i spetsen signalerar en bra inriktning där barns fysiska, men också mentala hälsa spelar in. Ett aktivt liv spelar roll, inte minst för hälsan, men också  för förmågan att hänga med.

Det är också med bakgrunden av den debatt som blossade upp efter Katrin Zytomierskas utspel mot gymföretaget SATS. Genom hennes argumentation fick man bilden av att den bild som SATS, enligt henne förmedlar i och med val av modell, är förkastlig.

Dock kan jag bara se när jag ser bilden av affischen, att man nu också förmedlar en bild av träning och hälsa som något för alla. Hälsa handlar om allt annat än ett kroppsligt utseende. Det är ganska värt att påminna om att hälsa är något som inte syns utanpå kroppen. Att ha en viss synbar rondör behöver inte direkt avspegla en ohälsosam livsstil.

Förslaget från Moderaternas håll avspeglar sig i den berömda Bunkeflomodellen. Fysisk aktivitet i skolan handlar om att införa mer av fysisk aktivitet. Detta handlar dock mer än om att lägga in mer gymnastiktid i schemat på bekostnad av andra ämnen. Fysisk aktivitet ska bli ett naturligt inslag i elevers vardag, något som Bunkeflo visat sig ha varit ett framgångsrecept.

Detta är också värt att nämna när det gäller situationen i samhället och dess risker för ett ohälsosamt leverne. Ca 20-25 procent av ungdomar i 10-årsåldern är överviktiga, drygt 3 procent lider av fetma som sjukdom. Ca 80 procent av 6-7-åringarna som utvecklar övervikt och fetma, har med sig den i sena tonåren. Det är således en farlig utveckling om fetman rotar sig tidigt, vilket påverkar framtida hälsa samt medellivslängd. Fetma och övervikt riskerar att bli en ny stor folksjukdom.

Det är just detta som daglig fysisk aktivitet behöver belysa, att det i grunden handlar om att förbättra den fysiskt upplevda hälsan. Just Bunkeflomodellen har visat goda resultat. 96 procent av pojkarna klarar behörigheten till gymnasiet, vid daglig fysisk aktivitet. Det skulle innebära ca 7 000 fler elever med gymnasiebehörighet, enbart på grund av effekterna av daglig fysisk aktivitet.

Detta gör att man också orkar mer, får högre koncentrationsförmåga, men utvecklar också bättre självkänsla, socialt beteende och större tillit till sig själv, för att inte nämna de fysiska effekterna. Vem som helst som dagligen, eller flera gånger på vecka rör på sig, känner säkerligen just de positiva fysiska effekterna. Sen att man får en mycket snyggare kropp får ändock ses som en positiv bieffekt. Det är vad fysisk aktivitet i grunden handlar om, att förbättra hälsan.