torsdag, november 01, 2012

Upp till kamp för mångfalden och valfriheten

Det är i sig ingen helt avgjord fråga inom partiet. Grunden i en representativ demokrati är ju trots allt att i vilken församling som helst är det de folkvalda ombuden som har makten att avgöra vilken linje som ska drivas, i Socialdemokraternas fall vad ombuden som har röstats fram av medlemmarna i partiet, har att säga om saken. Men trots allt finns en partilinje att förhålla sig till och det räcker i nuläget.

Det som trots allt visar sig är detsamma som i traditionell socialdemokratisk kommunikation. Likt i frågan om budgetmotionen, där miljonerna får de stora rubrikerna, men miljarderna döljs undan för att inte skapa för stor uppmärksamhet, blir det finstilta det som i kontexten till partiledningens inställning till mångfald och valfrihet som står tillbaka för de fetstilta rubrikerna som säger sig peka ut vad partiet vill.

Det är inte fallet att frågan om vinst och driftsform har begravts, det har lagts ett lugnande täcke över den, allt för att signalera tron att man nu har tagit ett efterlängtat steg, att bry sig mer om kvalitet, mångfald och valfrihet för medborgarna. I den kontexten framstår Vänsterpartiet som det mest trovärdiga i sin kommunikation, för de säger vad de egentligen tycker.

Dock är den politiska kontexten talande. Politikers inflytande ska göras till norm, framför inflytande från både brukare och personal. Mångfalden och valfriheten blir beroende av vilka som styr i kommun respektive landsting, då hotas långsiktigheten när valet vart fjärde år rent konkret avgör huruvida medborgarnas valfrihet kommer att finnas eller inte. Ineffektiv verksamhet inom det offentliga blir normen för hur all verksamhet ska bedrivas, frågan om vinst göms undan i formuleringen om att endast ersätter de "reella behov och de kostnader som finns".

Det är här som alternativet ska vara tydligt mot den politik som säger en sak, men som gömmer undan det väsentliga i det finstilta. I anslutning till den senaste partiledardebatten, deklarerade Göran Hägglund att alla väsentliga parter nu bjuds in till samtal om hur en etisk kod, i form av tydliga kvalitetskrav ska tas fram. Detta för att säkra hög kvalitet rakt igenom all form av skattefinansierad välfärdsverksamhet.

Under gårdagens moderata seminarium (snart på SvT Play) var signalen tydlig om att varje enskild skattekrona ska användas på bästa sätt. Kvalitetsstyrning, revision och utvärdering ska genomsyra all form av kommunal och regional verksamhet. Förvaltningspolitiken blir högst central. Det är också på detta område som Moderaterna har möjlighet att bygga förtroende, där ansvaret ekonomin också kan förvaltas i frågor som handlar om välfärd och medarbetar- och patientinflytande.

Det är något om de senare som man bry sig om, framför att inte vilja tala om vad man egentligen vill, för att dölja undan den politik som egentligen kommer vara styrande.