torsdag, november 01, 2012

Vad är kvalité i välfärd och vem bryr sig mest?

Det har kommit en del reaktioner kring Göran Hägglunds reaktion mot det förslag som Socialdemokraternas partiledning väljer att lägga fram kring kvalitet, valfrihet och vinster i välfärden. Vad är kvalitet och vad är det för medborgare. Det som gör mig förbryllad är de beskyllningar som görs om vad som är fokus för vissa.

Kvalitet handlar främst om hur man använder varje enskild skattekrona. Det är också det här som visar sig i Socialstyrelsens jämförelser, att kvalitetsskillnader mellan privat och offentlig äldreverksamhet inte existerar. Snarare är fallet att privata äldreboenden uppvisar högre kvalitet, talande för att ett privat äldreboende blev utsett till årets äldreboende. Det är också detta som bör användas som måttstock för all välfärdsverksamhet, när viss verksamhet förbrukar skattepengar på ett effektivare sätt än andra utan att tumma på kvalitén, är det ett exempel att följa.

God förvaltningspolitik med fokus på att varje enskild skattekrona används väl, för kvalitet för både personal och brukare, framför att ha en filosofi att slösa med folks skattepengar i tron att det skulle skapa största möjliga kvalitet.

Det går förstås att hävda mycket kring välfärdens innehåll utan att ens behöva belägga det, som att välfärdsföretag gör vinster på bekostnad av kvalitet, eller att kundnöjdheten över apoteken efter omregleringen, sviktar. En nyligen gjord SIFO-undersökning var 96 procent i över lag nöjda med sitt senaste apoteksbesök. En nyligen gjord sammanställning över de sju största aktörerna på vård- och omsorgsmarknaden, visar på en förlust på en miljard. Och inte för att påminna om Socialstyrelsens jämförelser om kvalitetsskillnaderna.

Hur är det då med förutsättningarna för att vilja välja? Det som utmärker sig är ambitionen att flytta makten från medborgare till politiker, för det är ju vad hela förslaget från Stefan Löfven och Co handlar om. Det som också är anmärkningsvärt är inställningen till väljarnas inflytande. Om valfrihet är beroende av vilka som sitter i majoriteten, kan man fundera på vilken långsiktighet det blir inom exempelvis den kommunala välfärden om detta ska avgöras vart fjärde år. Sen handlar förstås inte väljarnas inställning om vinster och privata företag, utan om förmågan att få kunna välja själva och få bästa möjliga kvalité. Minst nio av tio vill kunna välja inom välfärden, när det kommer till valfrihet inom äldrevården handlar det om hela 97 procent.

Så fråga är vad som görs åt att stärka kvalitén, valfrihet och mångfald. Är det fallet att regeringen blundar eller är det bara på det viset att Göran Hägglund bara bryr sig om vårdföretagens vinster? Klart att beskyllningarna blir enkla när man blundar för vad som kommuniceras. Som att Hägglund nu har initierat en dialog mellan kommuner och landsting, SKL, branschorganisationer, fackliga organisationer om en etisk plattform för all skattefinansierad välfärd. En plattform med riktlinjer för god kvalitet, ekonomi, öppenhet och insyn samt anställningsvillkor. Det är en rimlig åtgärd då de flesta, helst av allt vill fokusera på det konkreta kvalitetsarbetet. Det är ju värt att förtydliga då vissa kommer med osakliga påståenden om att vissa inte skulle bry sig om kvalitet inom välfärden.

Update 2/11: I Säters Kommun har man beslutat om att äldre inte ska få bestämma själv vem som tar hand om en. Det är just detta som Socialdemokraternas förslag handlar om i praktiken. Kommunpolitiker som förvägrar äldres rätt att få välja själv.

Bloggar: Daniel.